Renovera balkonger

Bygga ut, renovera eller glasa in. Balkongerna är bra att se över i samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering.

Dags att renovera balkonger?

Ur ett hållbarhetsperspektiv kan det vara en bra investering att glasa in balkongerna.

Kontakta oss

Hur ofta behöver man renovera balkonger?

Efter cirka 50 år brukar det vara dags att renovera själva balkongplattan. Då behöver både betongen och infästningarna en upprustning efter att ha varit hårt utsatta för väder och vind.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Detta är också ett utmärkt tillfälle att bygga ut balkongerna. Bara en 30 centimeter bredare balkong skapar en helt annan rumskänsla. I samband med det kan ni också välja att glasa in balkongerna. Inglasade balkonger skapar ett helt nytt användningsområde för dem i och med att de då går att sitta på året runt.

Att bygga ut eller glasa in balkonger görs gärna i samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering, då byggnadsställningar ändå måste sättas upp. Det är då också ett bra tillfälle att göra eventuella plåtslagningsjobb på taket eller stuprören.

Varför glasa in balkonger?

Ur ett hållbarhetsperspektiv kan det vara en bra investering att glasa in balkongerna, eftersom de då blir som ett extra skyddande skal med möjlighet till lägre energianvändning. Underhållet på balkongerna blir också mindre med inglasade balkonger.

Få reda på mer om renovering och ombyggnad

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefon*
Ange ort*