Fasadrenovering

Möjligheterna till energibesparing är stora i samband med fasad- och fönsterrenovering.

Dags att renovera fasaderna?

Vi har lyckats sänka energikostnader med 35 procent bara genom att täta fasad och fönster.

Kontakta oss

När är det dags för fasadrenovering?

Ofta väntar man för länge med sin fasadrenovering eftersom det är ett stort och omfattande arbete att dra igång.

Fasaderna kan också se bättre ut för ett otränat öga än vad de i själva verket är. Putsen kan se fin ut på ytan men vara uttjänt och till största delen bestå av torr sand, som har förlorat sin förmåga att suga upp vatten och sedan släppa ut det igen.

Fasader som står blöta är en indikation på att något bör göras. På vintern blir effekterna ännu tydligare i och med att blötan resulterar i frostsprängning. Ett tydligt tecken på att putsen håller på att ta slut.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt som fasadrenoveringen

Första åtgärden att göra i samband med en fasadrenovering är att göra en tilläggsisolering på huset. Om föreningen inte redan har gjort det vill säga. Mycket pengar finns att spara på att göra en tilläggsosolering eftersom energiförbrukningen går ner väsentligt. Andra åtgärder att tänka på när byggnadsställningarna ändå sitter uppe:

  • Renovera eller byta fönster.
  • Översyn av entrépartier.
  • Renovera balkonger.
  • Översyn av taket och andra plåtarbeten som hängrännor, stuprör, fönsterbleck, mm.

Varför ska man göra en fasadrenovering?

Möjligheter till energibesparing är stora i samband med fönster- och fasadrenovering. Vi har lyckats sänka energikostnaderna med så mycket som 35 procent enbart genom att täta fasad och fönster.

Men effekterna varierar och beror på både vilka åtgärder som genomförts och de förutsättningar som finns.

I samband med fasadrenovering kan det också vara värt att tänka på att försöka bevara tidstypiska detaljer som utsmyckningar vid takfoten, takfriser och maskaroner då dessa ofta värdesätts av de boende i huset.

Få reda på mer om renovering och ombyggnad

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefon*
Ange ort*