Byta och renovera fönster

Med nya eller renoverade fönster blir isoleringen bättre. Mindre varmluft strömmar ut och färre störande ljud utifrån kommer in.

Dags att renovera fönster?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om man ska byta till nya fönster eller renovera de gamla.

Kontakta oss

Hur vet du om ni behöver byta fönster?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om man ska byta till helt nya fönster eller renovera de gamla. Fönster brukar kräva ommålning vart 10:e till 15:e år beroende på väderstreck och hur utsatta de är.

Har man renoverat många gånger och det är synliga rötskador i kombination med beslag och handtag som börjat släppa kanske det inte finns några alternativ till att byta. Men påfallande ofta går det att rädda gamla fönster som ser gamla och uttjänta ut.

En kompromiss kan vara att klä in den yttre fönsterbågen i aluminium, vilket förlänger livslängden avsevärt. En bra åtgärd kan också vara att byta till 3-glas , både ur buller och energisynpunkt.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

I samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering kan det vara lämpligt att även se över husets fönster – när byggnadsställningar ändå sitter uppe. Om tilläggsisoleringen är tjockare än 50 millimeter måste fönstren ändå flyttas ut. Då kan man lika gärna se över dem i samband med det.

Nya spaltventiler kan vara värt att installera när fastighetens fönster ses över, för att förbättra ventilationen i lägenheterna.

Varför ska man byta och renovera fönster?

Med nya eller renoverade fönster blir isoleringen bättre. Mindre varmluft strömmar ut, vilket är lika med energibesparingar, och färre störande ljud utifrån kommer in.

Inomhusklimatet blir också bättre genom att täta fönstren, för då kommer luften in där den ska, till exempel via nya spaltventiler, och man undviker så kallade kallras, alltså nedkylning av golvytan.

Vi erbjuder även hjälp med

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad