Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Skövdehus 9 bytte centralfläktar

Centralfläktarna ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder, ventilationskanalerna var något igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med till­ luft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna och ojämn ventilation.

Utmaning

Fastighetens befintliga frånluftsventilation drevs av fyra remdrivna centralfläktar som både drar mer elektricitet än moderna fläktar och dessutom ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder. De tar heller inte någon hänsyn till att självdragsventilationen ökar vid stora temperaturskillnader. Vidare var ventilationskanalerna något igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med tilluft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna och ojämn ventilation.

Bakgrund

Bostadsrättföreningen Skövdehus 9 äger fastigheterna Mossagården i Skövde. Fastigheten består av fyra hus med 68 lägenheter med en total area på, 4 413 m2 BRA och en tomtarea på 6 549 m2. Husen byggdes 1955-1957 och man gjorde en stor renovering 1989-1990 då en badrumsrenovering med stambyte genomfördes liksom ett fönsterbyte till treglasfönster med ett uppskattat U-värde på 1,5.

Klimatskalet i övrigt består av putsade lättbetongytterväggar (eventuellt blåbetong), treglasfönster av aluminium samt vindsbjälklag av betong, som har överliggande isolering och skivor. Lägenhetsförråd är byggda på vinden.

Husen ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum. Tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Energiförbrukningen är cirka 180 kWh/ m2 år BRA. Fjärrvärmen köper man från Skövde värmeverk och fastighetselen från Luleå Energi. Ekonomin i föreningen är stabil med en månadsavgift på knappt 700 kr/m2 år, vilket är en tämligen låg nivå i Skövde.

Föreningens och Riksbyggens åtgärder

2008 bytte vi ut de fyra fläktarna till direktdrivna fläktar med temperatur- och tryckreglering med en teknisk livslängd på 20 år. Samtidigt rensades ventilationskanalerna som var kopplade till fläktarna som byttes och dessutom monterades nya tilluftsventiler. Investeringen kostade knappt 118 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på drygt 21 000 kWh per år. Genom den vidtagna åtgärden sparar föreningen netto drygt 10 000 kronor redan under det första året och totalt knappt 400 000 kronor över hela tjugoårsperioden – se vidare i den ekonomiska sammanställningen nedan. Besparingen med avseende på CO2 blev liten; knappt 100 kg/år, vilket mestadels beror på att Luleå Energi levererar CO2-snål el redan från början.

Andra energibesparande åtgärder

Två år senare, det vill säga 2010, bytte vi ut drivningen av åtta hissar i fastigheterna, vilket enligt hissentreprenören ger en besparing på uppskattningsvis 3000 kWh per år. Under 2011 gjorde Skövdehus 9 en injustering av temperaturen i lägenheterna. Målsättningen med en sådan åtgärd var att temperaturen skulle bli den samma i alla lägenheter, cirka 21 grader. På så vis undviks övertemperaturer i vissa lägenheter som ofta vädras ut, vilket innebär ett stort energislöseri. Dessa åtgärder är dock så nya att de inte kan utvärderas än.

Vidare kommer all fastighetsbelysning bytas ut under 2012. Tanken är att lampor som nu drar 125 W ska bytas ut till lågenergilampor på 25 W. Belysningssystemet ska även förses med rörelsedetektorer för att spara ytterligare energi.

Riksbyggens och KTH:s förslag på framtida möjliga åtgärder

Skövdehus 9 har idag en stabil ekonomi och det är naturligtvis viktigt att bibehålla den genom att inte genomföra kostnadshöjande åtgärder i onödan. Det är dock alltid ekonomiskt försvarbart att genomföra åtgärder som förbättrar föreningens resultat på en gång. För att kunna finna sådana möjligheter bör den nuvarande energisituationen utvärderas. Det skulle exempelvis vara intressant att få reda på hur stor den totala kall- och varmvattenförbrukningen är i fastigheterna.

Ekonomiskt lönsamma åtgärder på kort sikt:

  • Utföra vattenbesparande åtgärder – det är inte speciellt kostsamt och kan vara direkt lönsamt redan från första året.

Ekonomiskt lönsamma åtgärder på medellång sikt:

  • Byta ut styrcentralen mot en modernare som tillåter dels en god övervakning, dels en möjlighet att aktivt styra ner temperaturer.

Åtgärd - byte av centralfläktar

Skövdehus 9 bytte centralfläktar

Kundreferenser

Några av våra kunder delar med sig av sina erfarenheter nedan.

”Vår förening fick ett lyft när Sophie tog över”

Kerstin KarlingOrdförande

Läs mer

”Vi utvecklar våra visioner med hjälp av Riksbyggen”

Gunnar SvenssonOrdförande för Brf Helsingborgshus nr 19

Läs mer

”Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening”

Bernt JonssonOrdförande i Brf Vivalla

Läs mer

”Kul att det funkar för 66 hushåll att låna och lämna tillbaka. För oss har det blivit en självklarhet”

Anna HöökBoende i föreningen Tuvehus 2

Läs mer

”Installerades snålspolande munstycken i alla duschar samt snålspolande don i kranarna i kök och badrum. Spar pengar”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Bytte remdrivna fläktar till direktdrivna och alla kök fick nya fläktar. En stor besparing väntas”

Bostadsrättsföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Fjärrvärmeförbrukningen sänktes genom enkel värmejustering”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastig­heterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Blandare kompletterades med snålspolande utrustning på samtliga tappställen och pengar sparades”

Mariestadshus 7Fastigheterna Oxeln 2 och Häggen 2 i Mariestad

Läs mer

”Utmaningen att förbättra husens ventilation och tekniska styrning gav föreningen en vinst på drygt 30 000 kronor”

Bostadsrättsföreningen Mariestadshus 11Fastigheten Hasseln 1 i Mariestad

Läs mer

”Varje grads sänkning innebär en energibesparing på cirka 5 procent för föreningen”

Bostadsrättsföreningen EkeboFastigheten Eken 4 i Mariestad

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 107 000 inklusive moms och gav en besparing på drygt 17 MWh/år”

Bostadsrättsföreningen Skövdehus 8Fastigheterna Stjälken 4 och Strået 5 i Skövde

Läs mer