Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Skövdehus 8 bytte centralfläktar

Fastighetens befintliga frånluftsventilation drevs av fem remdrivna centralfläktar. Dessa drar mer elektricitet än moderna fläktar och dessutom ventilerar de ut för mycket varmluft under kalla perioder. Vidare var ventilationskanalerna i fastigheten igensatta. Bostadsrättsföreningen ville byta fläktar dels för att förbättra ventilationen i huset, dels för att sänka kostnader och CO2-utsläpp.

Bakgrund

Bostadsrättsföreningen Skövdehus 8 äger fastigheterna Stjälken 4 och Strået 5 i Skövde. Fastigheten består av fem hus med 90 lägenheter och 13 lokaler med en total bostadsarea på 4 678 m2 BRA, en lokalarea på 219 m2 och en tomtarea på 8 026 m2. Husen byggdes 1953-1955 och gjorde en stor renovering 1989-1990 då ett stambyte med badrumsrenovering gjordes. Samtidigt byggdes hiss och gjordes ett fönsterbyte till treglasfönster med ett uppskattat U-värde på 1,5.

Ombyggnaden gick på 35 miljoner och föreningen ligger fortfarande kvar med tämligen höga lån. De senaste åren har föreningen kunnat amortera mer, vilket har förbättrat föreningens situation, men man måste ändå hushålla för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder framgent. Månadsavgiften ligger idag på storleksordningen 1 000 kr/m2 år – en nivå som ligger tämligen högt i Skövde.

Ytterväggarna i husen är av tegel och gasbetong och vindsbjälklag är av betong som har överliggande isolering och skivor. Lägenhetsförråd är byggda på vinden. Husen ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum. Tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Energiförbrukningen är cirka 180 kWh/ m2 år BRA. Fjärrvärmen köps från Skövde värmeverk och fastighetselen från Luleå Energi.

Föreningens och Riksbyggens åtgärder

2008 bytte vi ut två av centralfläktarna till direktdrivna fläktar med temperatur- och tryckreglering. De återstående tre bytte vi inte ut därför att från dem tog man tillvara på värmen i utluften för att förvärma varmvattnet. Samtidigt med fläktbytet passade vi på att rensa ventilationskanalerna i två av husen. Åtgärden gav gott resultat med avseende på ventilationen och borde kunna genomföras i de övriga tre husen som upplevs ha dålig ventilation. Den tekniska livslängden för de nya fläktarna är beräknad till 20 år.

Investeringen kostade knappt 107 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på drygt 17 MWh/år. Genom åtgärden sparar föreningen netto 7 000 kronor första året och totalt under 20 år ligger besparingen på drygt 300 000 kronor under förutsättning att räntan ligger på ca 4 procent och att elpriset går upp 3 procent per år. Föreningen har inte genomfört andra större energibesparande åtgärder under senare tid, vilket gör att man kan anta att nedgången i elförbrukning verkligen beror på fläktbytet. Besparingen med avseende på CO2 är litet, cirka 75 kg per år, vilket beror på att Luleå Energi redan från början har mycket låg CO2-emission per kWh. Som jämförelse kan sägas att en person boende i Sverige drar mellan fem och sju ton per år.

Riksbyggens och KTH:s förslag på möjliga åtgärder för framtiden

Det finns allmänna åtgärder som bör genomföras inom en tioårsperiod, exempelvis lägga om taket, vilket föreningen måste börja ta ekonomisk höjd för redan nu. Åtgärder som förbättrar föreningens resultat direkt är dock alltid ekonomiskt försvarbara och även åtgärder som stärker beslutsunderlaget.

En första åtgärd skulle kunna vara att ta reda på hur hög temperaturen i olika lägenheter är och med vilken spridning, liksom hur stor den totala kall- och varmvattenförbrukningen är. Värmeöverföringen från frånluften till förvärmning av varmvatten skulle också kunna utvärderas noggrannare.

Nedan följer några förslag som skulle förbättra ekonomin på kort och medellång sikt i föreningen:

Ekonomiskt lönsamma åtgärder på kort sikt:

  • Byta de tre återstående centralfläktarna – eftersom det bevisligen varit en god affär att byta de första två fläktarna.
  • Utföra vattenbesparande åtgärder, det går exempelvis att sätta in snålspolande munstycken. Denna åtgärd är inte speciellt kostsam och kan vara lönsam direkt från första året.
  • Göra en injustering av radiatorventilerna. Det kan samla lägenhetstemperaturerna kring 20-21 grader och eventuellt eliminera övertemperaturer. Om medeltemperaturen sänks en grad kan energiförbrukningen sänkas med 5-6 procent.

Ekonomiskt lönsamma åtgärder på medellång sikt:

  • Om föreningen har höga inomhustemperaturer med stor spridning kan det vara lönsamt både att sänka temperaturen generellt och att justera alla temperaturer mot en gemensam.
  • Byta ut styrcentralen mot en modernare som ger bättre övervakning samt möjlighet att aktivt styra ner temperaturer.

Åtgärd - byte av centralfläktar

Skövdehus 8 bytte centralfläktar

Kundreferenser

Några av våra kunder delar med sig av sina erfarenheter nedan.

”Vår förening fick ett lyft när Sophie tog över”

Kerstin KarlingOrdförande

Läs mer

”Vi utvecklar våra visioner med hjälp av Riksbyggen”

Gunnar SvenssonOrdförande för Brf Helsingborgshus nr 19

Läs mer

”Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening”

Bernt JonssonOrdförande i Brf Vivalla

Läs mer

”Kul att det funkar för 66 hushåll att låna och lämna tillbaka. För oss har det blivit en självklarhet”

Anna HöökBoende i föreningen Tuvehus 2

Läs mer

”Installerades snålspolande munstycken i alla duschar samt snålspolande don i kranarna i kök och badrum. Spar pengar”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Bytte remdrivna fläktar till direktdrivna och alla kök fick nya fläktar. En stor besparing väntas”

Bostadsrättsföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Fjärrvärmeförbrukningen sänktes genom enkel värmejustering”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastig­heterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Blandare kompletterades med snålspolande utrustning på samtliga tappställen och pengar sparades”

Mariestadshus 7Fastigheterna Oxeln 2 och Häggen 2 i Mariestad

Läs mer

”Utmaningen att förbättra husens ventilation och tekniska styrning gav föreningen en vinst på drygt 30 000 kronor”

Bostadsrättsföreningen Mariestadshus 11Fastigheten Hasseln 1 i Mariestad

Läs mer

”Varje grads sänkning innebär en energibesparing på cirka 5 procent för föreningen”

Bostadsrättsföreningen EkeboFastigheten Eken 4 i Mariestad

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 118 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på drygt 21 000 kWh per år”

Bostadsrättföreningen Skövdehus 9Fastigheterna Mossagården i Skövde

Läs mer