Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Skarahus 3 minskade vattenförbrukningen i kök och badrum

Vattenförbrukningen i Skarahus 3 befanns vid en närmare granskning ligga ganska högt inom fastigheten. Riksbyggen gjorde bedömningen att det skulle gå att spara mycket vatten och pengar genom att installera vattenbesparande don i kranarna och snålspolande duschmunstycken.

Bakgrund

Bostadsrättföreningen Skarahus 3 äger fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara. Fastigheten består av fyra hus med 88 lägenheter med en total area på, 7 678 m2 BRA och med en tomtarea på 21 448 m2.

Husen byggdes 1969 och gjorde en stor renovering 1996. Då gjorde man en badrumsrenovering med stambyte samt ett fönsterbyte till treglasfönster med ett uppskattat U-värde på 1,5. Klimatskalet i övrigt är ytterväggar av lättbetong (blåbetong), som är tilläggsisolerade och täckta av stenskivor, plåttäckta tvåglasfönster samt vindsbjälklag av betong med 15–20 cm isolering.

Husen ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum. Tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Energiförbrukningen är knappt 160 kWh/m2 år BRA. Fjärrvärme och el köper man från Skara Energi. Ekonomin i föreningen är stabil med en månadsavgift på knappt 600 kr/m2 år – en tämligen låg nivå i Skara.

Föreningens och Riksbyggens åtgärder

2009 installerades snålspolande munstycken i alla duschar samt snålspolande don i kranarna i kök och badrum. Denna åtgärd kostade 88 000 kronor inklusive moms. De snålspolande munstyckena har en teknisk livslängd på cirka 10 år, livslängden på donen i kranarna är 20 år. I den ekonomiska sammanställningen har vi för säkerhets skull antagit en gemensam teknisk livslängd på 10 år för både munstycken och don.

Den snålspolande utrustningen installerades år 2009, men förbrukningen gick ner med cirka 2 000 m3 redan 2008. Detta kan bero på att medlemmarna hade blivit motiverade att spara vatten redan innan åtgärden hade gjorts eftersom ämnet var "aktiverat". Mest vatten sparades 2009 då de snålspolande munstyckena just hade installerats och motivationen var på topp. Om förbrukningen jämförs mellan de mer "normala" åren 2010–2011 och 2005–2007 så blir sänkningen avseende kallvatten 4460 m3/år. 30 procent av kallvattnet värms upp till varmvatten med en total energiåtgång på 85 MWH. Totalt sparar föreningen drygt 130 000 kronor under första året och drygt 1,3 miljoner kronor under hela tioårsperioden.

Andra genomförda energibesparande åtgärder genomförda av föreningen

Skarahus 3 har de senaste åren genomfört tre energibesparande åtgärder:

  1. En injustering av lägenhetstemperaturer 2009
  2. Byte till energisnåla frånluftsfläktar
  3. Vattenbesparande åtgärder enligt ovan

Dessa tre åtgärder sparar totalt 85 000 kronor första året och 1,3 miljoner kronor under avskrivningstiden, främst tack vare de vattenbesparande åtgärderna. Det ekonomiska utfallet är naturligtvis känsligt med avseende på räntenivåer och på energi- och vattenprisets utveckling. Räntan är antagen att bli 4 procent, elpriset antags öka med 3 procent, fjärrvärmepriset med 2 procent och vattenpriset med 1 procent. Om energi- och vattenpriserna ökar med mer så förbättras kalkylen, om räntan stiger över 4 % försämras kalkylen.

Föreningen håller också på att byta lägenhetsytterdörrar, vilket ger ytterligare energibesparing. När detta är genomfört har föreningen i dagsläget inga fler energibesparande åtgärder i åtanke.

Åtgärd - vattenbesparing

Åtgärder för Skarahus 3 som minskade vattenförbrukningen

Kundreferenser

Några av våra kunder delar med sig av sina erfarenheter nedan.

”Vår förening fick ett lyft när Sophie tog över”

Kerstin KarlingOrdförande

Läs mer

”Vi utvecklar våra visioner med hjälp av Riksbyggen”

Gunnar SvenssonOrdförande för Brf Helsingborgshus nr 19

Läs mer

”Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening”

Bernt JonssonOrdförande i Brf Vivalla

Läs mer

”Kul att det funkar för 66 hushåll att låna och lämna tillbaka. För oss har det blivit en självklarhet”

Anna HöökBoende i föreningen Tuvehus 2

Läs mer

”Bytte remdrivna fläktar till direktdrivna och alla kök fick nya fläktar. En stor besparing väntas”

Bostadsrättsföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Fjärrvärmeförbrukningen sänktes genom enkel värmejustering”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastig­heterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Blandare kompletterades med snålspolande utrustning på samtliga tappställen och pengar sparades”

Mariestadshus 7Fastigheterna Oxeln 2 och Häggen 2 i Mariestad

Läs mer

”Utmaningen att förbättra husens ventilation och tekniska styrning gav föreningen en vinst på drygt 30 000 kronor”

Bostadsrättsföreningen Mariestadshus 11Fastigheten Hasseln 1 i Mariestad

Läs mer

”Varje grads sänkning innebär en energibesparing på cirka 5 procent för föreningen”

Bostadsrättsföreningen EkeboFastigheten Eken 4 i Mariestad

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 107 000 inklusive moms och gav en besparing på drygt 17 MWh/år”

Bostadsrättsföreningen Skövdehus 8Fastigheterna Stjälken 4 och Strået 5 i Skövde

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 118 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på drygt 21 000 kWh per år”

Bostadsrättföreningen Skövdehus 9Fastigheterna Mossagården i Skövde

Läs mer