Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Skarahus 3 energibesparande genom värmejustering

Föreningen har en hög radonbelastning genom berggrunden. Detta gör att det är mycket intressant att förbättra ventilationen. Skarahus arbetar med att täta genomföringar från grunden, vilket leder till ytterligare minskade radonvärden.

Bakgrund

Bostadsrättföreningen Skarahus 3 äger fastig­heterna Valhall 3 och 4 i Skara. Fastigheten består av fyra hus med 88 lägenheter med en total area på, 7 678 m2 BRA och tomtarean är på 21 448 m2. Husen byggdes 1969. Klimatskalet i övrigt är lättbetongytterväggar (lättbetong) som är tilläggs isolerade och täckta av stenskivor. Fönstren renoverades 1996, de är plåttäckta tvåglasfönster med ett yttre lågemissionsglas. Vindsbjälklag är av betong, som har överliggande 15–20 cm isolering samt krypvind.

Skara har en hög radonbelastning genom berggrunden. Detta gör att det har varit mycket intressant att förbättra ventilationen, vilket är beskrivet i Skarahus 3 frånluftsfläktar. Husen ven­tileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum, tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum.

Föreningen arbetar nu med att täta genomföringar från grunden, vilket leder till ytterligare minskade radonvärden. I dagsläget så återstår endast två lägenheter som har för höga värden. Energiförbrukningen är knappt 160 kWh/m2 år BRA, fjärrvärmen och el köps från Skaraenergi. Ekonomin är stabil och månadsavgif­ten ligger på knappt 600 kr/m2 år, en tämligen låg nivå i Skara.

Åtgärd

År 2009 genomfördes en värmejustering i syfte att alla lägenheter ska få mindre inbördes spridning av temperaturen för att sedan kunna sänka medel­temperaturen i husen. Det fanns lägenheter vars temperatur låg på 18–19 grader, samtidigt som an­dra låg på 25–26 grader. Nya ventiler installerades i alla radiatorer och denna åtgärd kostade 643 tusen inklusive moms. Åtgärden anses ha en teknisk livs­längd på ca 20 år. I uppställningen till höger syns den klimatkorrigerade fjärrvärmeförbrukningen mellan 2005 och 2011.

Fjärrvärmeförbrukningen sjönk i snitt 121 MWh om förbrukningen jämförs mellan 2005­-2008 och 2010­-2011. Denna injustering 2009 gjordes dock samtidigt som de vattenbesparande åtgärder genomfördes (se Skarahus 3 vattenbesparing) och dessa åtgärder antas ge en sänkning med i snitt 85 MWH/år. Det som kan skrivas på värmejusteringens konto är då 36 MWh per år. Rent ekonomiskt blir då detta en förlustaffär med 33 tusen i förlust första året och med cirka 320 tusen i förlust under hela perioden. I kalkylen har det antagits att räntan är på 4 % och att fjärrvärme­ kostnaden ökar med 2 % per år.

Sänka temperaturen en grad?

I och med nya frånluftsfläktar så fick föreningen en stor komforthöjning då luftkvaliteten blev mycket bättre. Det ska också nämnas att Riks­byggens förvaltare föreslog att sänka temperaturen några grader, men föreningen vill hålla kvar en högre temperatur. Varje grads sänkning bör ge en energibesparing på ca 5 %, vilket skulle resultera i en besparing, i detta fall, på ytterligare cirka 62 MWh/år. Om det alltså skulle kunna gå att sänka medeltemperaturen med en grad så skulle åt­gärden kunna ge god vinst. Redan första året skulle vinsten kunna vara knappt nio tusen och över hela tjugoårsperioden skulle vinsten bli drygt 700 tusen kronor, se Kalkyl 2.

Andra genomförda energibesparande åtgärder genomförda av föreningen

Skarahus 3 har de senaste åren genomfört tre energibesparande åtgärder:

  1. En injustering av lägenhetstemperaturer 2009 enligt ovan
  2. Byte till energisnåla frånluftsfläktar
  3. Vattenbesparande åtgärder

Dessa tre åtgärder sparar totalt 85 tusen kronor första året och 1,3 miljoner kronor under avskriv­ningstiden, främst tack vare de vattenbesparande åtgärderna. Det ekonomiska utfallet är naturligtvis känsligt med avseende på räntenivåer och energi och vattenprisets utveckling. Räntan är antagen att bli 4 %, elpriset antags öka med 3 %, fjärrvärmepri­set med 2 % och vattenpriset med 1 %. Om energi och vatten priserna ökar med mer så förbättras kalkylen om räntan stiger över 4 % försämras kalkylen.

Åtgärd - Värmejustering

Skarahus 3 energibesparande genom värmejustering

Kundreferenser

Några av våra kunder delar med sig av sina erfarenheter nedan.

”Vår förening fick ett lyft när Sophie tog över”

Kerstin KarlingOrdförande

Läs mer

”Vi utvecklar våra visioner med hjälp av Riksbyggen”

Gunnar SvenssonOrdförande för Brf Helsingborgshus nr 19

Läs mer

”Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening”

Bernt JonssonOrdförande i Brf Vivalla

Läs mer

”Kul att det funkar för 66 hushåll att låna och lämna tillbaka. För oss har det blivit en självklarhet”

Anna HöökBoende i föreningen Tuvehus 2

Läs mer

”Installerades snålspolande munstycken i alla duschar samt snålspolande don i kranarna i kök och badrum. Spar pengar”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Bytte remdrivna fläktar till direktdrivna och alla kök fick nya fläktar. En stor besparing väntas”

Bostadsrättsföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Blandare kompletterades med snålspolande utrustning på samtliga tappställen och pengar sparades”

Mariestadshus 7Fastigheterna Oxeln 2 och Häggen 2 i Mariestad

Läs mer

”Utmaningen att förbättra husens ventilation och tekniska styrning gav föreningen en vinst på drygt 30 000 kronor”

Bostadsrättsföreningen Mariestadshus 11Fastigheten Hasseln 1 i Mariestad

Läs mer

”Varje grads sänkning innebär en energibesparing på cirka 5 procent för föreningen”

Bostadsrättsföreningen EkeboFastigheten Eken 4 i Mariestad

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 107 000 inklusive moms och gav en besparing på drygt 17 MWh/år”

Bostadsrättsföreningen Skövdehus 8Fastigheterna Stjälken 4 och Strået 5 i Skövde

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 118 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på drygt 21 000 kWh per år”

Bostadsrättföreningen Skövdehus 9Fastigheterna Mossagården i Skövde

Läs mer