Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Skarahus 3 genomförde tre energibesparande åtgärder och sparade pengar

Fastigheten Skarahus 3 hade ursprungligen frånluftsventilation. Nackdelen med sådana fläktar är dels att de drar mer elektricitet än moderna fläktar, dels att de ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder. Ventilationskanalerna var igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med tilluft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna och ojämn ventilation.

Utmaning

Fastigheten Skarahus 3 hade ursprungligen frånluftsventilation som drevs av åtta remdrivna centralfläktar. Nackdelen med sådana fläktar är dels att de drar mer elektricitet än moderna fläktar, dels att de ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder. Denna typ av fläkt tar heller inte hänsyn till att självdragsventilationen ökar vid stora temperaturskillnader.

Utöver det var ventilationskanalerna igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med tilluft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna och ojämn ventilation. Syftet med åtgärden var i första hand att förbättra luftkvaliteten för de boende, men var också en möjlighet till energibesparing – beräknad till mellan 15 och 17 procent.

Bakgrund

Bostadsrättföreningen Skarahus 3 äger fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara. Fastigheten består av fyra hus med 88 lägenheter med en total area på, 7678 m2 BRA och med en tomtarea på 21448 m2. Husen byggdes 1969 och gjorde en stor renovering 1996. Då gjorde man en badrumsrenovering med stambyte samt ett fönsterbyte till treglasfönster med ett uppskattat U-värde på 1,5. Klimatskalet i övrigt är ytterväggar av lättbetong (blåbetong), som är tilläggsisolerade och täckta av stenskivor, plåttäckta tvåglasfönster samt vindsbjälklag av betong, med 15–20 cm isolering.

Husen ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum. Tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Energiförbrukningen är knappt 160 kWh/m2 år BRA. Fjärrvärme och el köper man från Skara Energi. Ekonomin i föreningen är stabil med en månadsavgift på knappt 600 kr/m2 år – en tämligen låg nivå i Skara.

Föreningens och Riksbyggens åtgärder

2007 bytte vi ut de åtta remdrivna fläktarna till direktdrivna fläktar med temperatur- och tryckreglering. Den tekniska livslängden för de nya fläktarna är beräknad till 20 år. Samtidigt installerades nya fläktar i alla kök. Denna investering kostade totalt 413 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på knappt 32 000 kWh per år, vilket är en procentuell besparing på 27 procent. Åtgärden kostar föreningen netto cirka 5 000 kronor första året, men totalt sparar föreningen drygt 270 000 kronor över hela den tekniska livslängden, förutsatt att den är 20 år som utlovat.

Andra genomförda energibesparande åtgärder genomförda av föreningen

Skarahus 3 har de senaste åren genomfört tre energibesparande åtgärder:

  1. En injustering av lägenhetstemperaturer 2009
  2. Byte till energisnåla frånluftsfläktar enligt ovan
  3. Vattenbesparande åtgärder

Dessa tre åtgärder sparar totalt 85 000 kronor första året och 1,3 miljoner kronor under avskrivningstiden, främst tack vare de vattenbesparande åtgärderna. Det ekonomiska utfallet är naturligtvis ängsligt med avseende på räntenivåer och på energi- och vattenprisets utveckling. Räntan är antagen att bli 4 procent, elpriset antags öka med 3 procent, fjärrvärmepriset med procent och vattenpriset med 1 procent. Om energi- och vattenpriserna ökar med mer så förbättras kalkylen, om räntan stiger över 4 procent försämras kalkylen.

Föreningen håller även på att byta lägenhetsytterdörrar, vilket ger ytterligare energibesparing. När detta är genomfört har föreningen i dagsläget inga fler energibesparande åtgärder i åtanke.

Åtgärd - byte av fläktar

Skarahus 3 genomförde tre energibesparande åtgärder och sparade pengar

Kundreferenser

Några av våra kunder delar med sig av sina erfarenheter nedan.

”Vår förening fick ett lyft när Sophie tog över”

Kerstin KarlingOrdförande

Läs mer

”Vi utvecklar våra visioner med hjälp av Riksbyggen”

Gunnar SvenssonOrdförande för Brf Helsingborgshus nr 19

Läs mer

”Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening”

Bernt JonssonOrdförande i Brf Vivalla

Läs mer

”Kul att det funkar för 66 hushåll att låna och lämna tillbaka. För oss har det blivit en självklarhet”

Anna HöökBoende i föreningen Tuvehus 2

Läs mer

”Installerades snålspolande munstycken i alla duschar samt snålspolande don i kranarna i kök och badrum. Spar pengar”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Fjärrvärmeförbrukningen sänktes genom enkel värmejustering”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastig­heterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Blandare kompletterades med snålspolande utrustning på samtliga tappställen och pengar sparades”

Mariestadshus 7Fastigheterna Oxeln 2 och Häggen 2 i Mariestad

Läs mer

”Utmaningen att förbättra husens ventilation och tekniska styrning gav föreningen en vinst på drygt 30 000 kronor”

Bostadsrättsföreningen Mariestadshus 11Fastigheten Hasseln 1 i Mariestad

Läs mer

”Varje grads sänkning innebär en energibesparing på cirka 5 procent för föreningen”

Bostadsrättsföreningen EkeboFastigheten Eken 4 i Mariestad

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 107 000 inklusive moms och gav en besparing på drygt 17 MWh/år”

Bostadsrättsföreningen Skövdehus 8Fastigheterna Stjälken 4 och Strået 5 i Skövde

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 118 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på drygt 21 000 kWh per år”

Bostadsrättföreningen Skövdehus 9Fastigheterna Mossagården i Skövde

Läs mer