Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Mariestadshus 11 bytte till roterande värmeväxlare och ny datamodul

Mariestadshus 11 hade problem med sin ventilation. Vissa lägenheter hade ingen ventilation alls medan andra upplevdes som dragiga. Husen ventilerades med FTX, (frånluft, tilluft och värmeväxlare), men med gamla värmeväxlare med dålig verkningsgrad. Dessutom hade man en gammal datamodul i undercentralen som inte fungerade optimalt. Utmaningen var att förbättra husens ventilation samt tekniska styrning och samtidigt spara energi.

Bakgrund

Bostadsrättföreningen Mariestadshus 11 äger fastigheten Hasseln 1 i Mariestad. Fastigheten bebyggdes 1986 och består av tre byggnader av souterrängkaraktär med 89 lägenheter med en total area på 6180 m2 BRA och en tomtarea på 8209 m2. Ytterväggarna består av fasadtegel med bakomliggande stenullsisolering. Husen har treglasfönster och vindsbjälklaget är tilläggsisolerat. En del av vinden har lägenhetsförråd. Radonvärdena i fastigheten ligger under gränsvärdena.

Energiförbrukningen är drygt 80 kWh/m2 år BRA, fjärrvärme och el köps från Mariestad Töreboda Energi AB. Ekonomin är stabil och månadsavgiften ligger på drygt 740 kr/m2 år.

Föreningens och Riksbyggens åtgärder

2007 bytte vi ut de gamla värmeväxlarna, som ingick i ventilationssystemet, till nya roterande värmeväxlare. Samtidigt passade vi på att justera in ventilationens luftflöden så att de blev mer ändamålsenliga. En nackdel med roterande värmeväxlare är att luktproblem kan förekomma, till exempel kan matos kan ta sig in i tilluften. I detta fall har vi åtgärdat eventuella luktproblem dels med kolfilter, dels genom en ordentlig inventering av alla ventilationsdon. Några av dessa don befanns då vara igensatta, vilket orsakade obalans i systemet. Nu kan viss lukt förekomma sporadiskt vilket är en indikation på att det är dags att byta filter igen.

Samma år, det vill säga 2007, monterade vi in en ny datamodul i undercentralen för att ge en bättre styr- och reglerfunktion.

I den ekonomiska sammanställningen nedan har vi antagit en gemensam teknisk livslängd på 20 år för både värmeväxlare och datamodulen. Tabellen visar på de besparingar som åtgärderna innebär för föreningen.

Första året sparar föreningen drygt 30 000 kronor, totalt över hela tjugoårsperioden gör föreningen en besparing på drygt 1,3 miljoner kronor.

Andra energibesparande åtgärder

Mariestadshus 11 har med Riksbyggens hjälp även installerat lågenergilampor för hela fastighetsbelysningen och samtidigt försett hela systemet med rörelsedetektorer. Som en ytterligare åtgärd avser föreningen också att förse sina motorvärmare med timer i syfte att dra ner på energiförbrukningen.

Åtgärd - ny ventilation, roterande värmeväxlare med mera

Mariestadshus 11 bytte till roterande värmeväxlare och ny datamodul

Kundreferenser

Några av våra kunder delar med sig av sina erfarenheter nedan.

”Vår förening fick ett lyft när Sophie tog över”

Kerstin KarlingOrdförande

Läs mer

”Vi utvecklar våra visioner med hjälp av Riksbyggen”

Gunnar SvenssonOrdförande för Brf Helsingborgshus nr 19

Läs mer

”Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening”

Bernt JonssonOrdförande i Brf Vivalla

Läs mer

”Kul att det funkar för 66 hushåll att låna och lämna tillbaka. För oss har det blivit en självklarhet”

Anna HöökBoende i föreningen Tuvehus 2

Läs mer

”Installerades snålspolande munstycken i alla duschar samt snålspolande don i kranarna i kök och badrum. Spar pengar”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Bytte remdrivna fläktar till direktdrivna och alla kök fick nya fläktar. En stor besparing väntas”

Bostadsrättsföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Fjärrvärmeförbrukningen sänktes genom enkel värmejustering”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastig­heterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Blandare kompletterades med snålspolande utrustning på samtliga tappställen och pengar sparades”

Mariestadshus 7Fastigheterna Oxeln 2 och Häggen 2 i Mariestad

Läs mer

”Varje grads sänkning innebär en energibesparing på cirka 5 procent för föreningen”

Bostadsrättsföreningen EkeboFastigheten Eken 4 i Mariestad

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 107 000 inklusive moms och gav en besparing på drygt 17 MWh/år”

Bostadsrättsföreningen Skövdehus 8Fastigheterna Stjälken 4 och Strået 5 i Skövde

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 118 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på drygt 21 000 kWh per år”

Bostadsrättföreningen Skövdehus 9Fastigheterna Mossagården i Skövde

Läs mer