Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Ekebo investerade i nytt styrsystem för värmeanläggningen

Bostadsrättsföreningen Ekebo hade ett gammalt och inte helt energieffektivt övervakningssystem för sin värmeanläggning. Man funderade på att investera i ett nytt styrsystem med förhoppningen att få ner sin fjärrvärmeförbrukning med 10 procent.

Bakgrund

Ekebo äger fastigheten Eken 4 i Mariestad. Fastigheten består dels av ett gammalt hus från 1800-talet, dels av tre nya hus byggda under 1990-talet. Föreningen har 45 lägenheter med en total area på 3 118 m2 BRA. Tomtarean är på 6 697 m2. 1800-talshuset rymmer en samlingssal och fyra lägenheter. Huset är putsat med tjocka tegelväggar under, har tvåglasfönster och lösullsisolering på vinden. De nya husen har väl isolerade putsade fasader, treglasfönster samt lösullsisolering på vinden.

Fjärrvärmeförbrukningen ligger idag på knappt 150 kWh/m2 år BRA. Fjärrvärme och el köps från Mariestad Töreboda Energi AB. Ekonomin i föreningen är stabil och månadsavgiften ligger i dagsläget på drygt 800 kr/m2 år, inklusive uppvärmning.

Föreningens och Riksbyggens åtgärder

2010 installerade vi ett nytt datoriserat övervakningssystem för värmeanläggningen i Brf Ekebo. Investeringen kostade knappt 90 000 kronor inklusive moms och har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Den uppmätta förbrukningsminskningen blev drygt 9 procent per år, räknad på klimatkorrigerad förbrukning två år före respektive efter åtgärden. Besparingen är närmare redovisad i tabellen nedan.

Tabellen visar en ekonomi- och energikalkyl avseende installationen av den datoriserade undercentralen (DUC).

Förutsättningar för denna kalkyl är att föreningen lånar till hela investeringen för 4 % ränta, att fjärrvärmekostnaden går upp 2 % per år. Totalt över hela tjugoårsperioden gör föreningen en besparing på knappt 650 000 kronor.

Andra möjliga energibesparande åtgärder

Ekebo överväger även att någon gång i framtiden balansera sitt värmesystem så att temperaturen i lägenheterna kan styras till ett gemensamt värde. Om detta genomförs kan temperaturen eventuellt sänkas utan att någon blir mer drabbad än någon annan. Varje grads sänkning innebär en energibesparing på cirka 5 procent för föreningen.

Åtgärd för Ekebo

Ekebo investerade i nytt styrsystem för värmeanläggningen

Kundreferenser

Några av våra kunder delar med sig av sina erfarenheter nedan.

”Vår förening fick ett lyft när Sophie tog över”

Kerstin KarlingOrdförande

Läs mer

”Vi utvecklar våra visioner med hjälp av Riksbyggen”

Gunnar SvenssonOrdförande för Brf Helsingborgshus nr 19

Läs mer

”Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening”

Bernt JonssonOrdförande i Brf Vivalla

Läs mer

”Kul att det funkar för 66 hushåll att låna och lämna tillbaka. För oss har det blivit en självklarhet”

Anna HöökBoende i föreningen Tuvehus 2

Läs mer

”Installerades snålspolande munstycken i alla duschar samt snålspolande don i kranarna i kök och badrum. Spar pengar”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Bytte remdrivna fläktar till direktdrivna och alla kök fick nya fläktar. En stor besparing väntas”

Bostadsrättsföreningen Skarahus 3Fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Fjärrvärmeförbrukningen sänktes genom enkel värmejustering”

Bostadsrättföreningen Skarahus 3Fastig­heterna Valhall 3 och 4 i Skara

Läs mer

”Blandare kompletterades med snålspolande utrustning på samtliga tappställen och pengar sparades”

Mariestadshus 7Fastigheterna Oxeln 2 och Häggen 2 i Mariestad

Läs mer

”Utmaningen att förbättra husens ventilation och tekniska styrning gav föreningen en vinst på drygt 30 000 kronor”

Bostadsrättsföreningen Mariestadshus 11Fastigheten Hasseln 1 i Mariestad

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 107 000 inklusive moms och gav en besparing på drygt 17 MWh/år”

Bostadsrättsföreningen Skövdehus 8Fastigheterna Stjälken 4 och Strået 5 i Skövde

Läs mer

”Investeringen kostade knappt 118 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på drygt 21 000 kWh per år”

Bostadsrättföreningen Skövdehus 9Fastigheterna Mossagården i Skövde

Läs mer