Visa som:
 • "Vår förening fick ett lyft när Sofie tog över"

  Några som har erfarenhet av det här är Brf Malmslättshus nr 1 i Linköping. En ordentligt underhållen och välskött bostadsrättsförening är ett av de effektivaste sätten att skapa en bra boendemiljö. Och när allt fungerar och hålls efter ökar trivseln.

  Läs mer
 • ”Vi utvecklar våra visioner med Riksbyggen”

  När Gunnar Svensson tillträdde som ordförande för Brf Helsingborgshus nr 19 hade han en vision. Han ville skapa en Vi-känsla i bostadsrättsföreningen. ”Jag ville blåsa liv i den kooperativa tanken.”

  Läs mer
 • "Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening"

  Det säger Bernt Jonsson, Ordförande i Brf Vivalla. Riksbyggens ekonomiska förvaltning är bara ett exempel på hur vi hjälper bostadsrättsföreningar att spara tid och pengar.

  Läs mer
 • Ett attraktivt föreningsliv

  En bostadsrättsförening är den form av kooperativ som många har en personlig erfarenhet av. Riksbyggen är ett kooperativt företag, där bostadsrättsföreningar över hela Sverige är med som medlemmar och ägare. Ett attraktivt föreningsliv är för oss något mycket viktigt – det är förutsättningen för att föreningen ska fungera tillfredsställande och att Riksbyggen utvecklas på ett sätt som stämmer överens med de boendes behov.

  Läs mer
 • Skarahus 3 minskade vattenförbrukningen i kök och badrum

  Vattenförbrukningen i Skarahus 3 befanns vid en närmare granskning ligga ganska högt inom fastigheten. Riksbyggen gjorde bedömningen att det skulle gå att spara mycket vatten och pengar genom att installera vattenbesparande don i kranarna och snålspolande duschmunstycken.

  Läs mer
 • Skarahus 3 genomförde tre energibesparande åtgärder och sparade pengar

  Fastigheten Skarahus 3 hade ursprungligen frånluftsventilation. Nackdelen med sådana fläktar är dels att de drar mer elektricitet än moderna fläktar, dels att de ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder. Ventilationskanalerna var igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med tilluft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna och ojämn ventilation.

  Läs mer
 • Skarahus 3 energibesparande genom värmejustering

  Föreningen har en hög radonbelastning genom berggrunden. Detta gör att det är mycket intressant att förbättra ventilationen. Skarahus arbetar med att täta genomföringar från grunden, vilket leder till ytterligare minskade radonvärden.

  Läs mer
 • Mariestadshus 7 sänkte energi- och vattenförbrukningen

  Husen i bostadsrättsföreningen Mariestadshus 7 byggdes 1957 och genomgick en stor renovering 1995-1996, då man bytte stammar och renoverade badrummen. Samtidigt gjorde man ett fönsterbyte till tvåglasfönster med energiglas i yttre bågen, som minskade energiförbrukningen i husen. Efter dessa åtgärder ville man se efter om man även kunde få ner vattenförbrukningen, vilket skulle sänka energiförbrukningen ytterligare.

  Läs mer
 • Mariestadshus 11 bytte till roterande värmeväxlare och ny datamodul

  Mariestadshus 11 hade problem med sin ventilation. Vissa lägenheter hade ingen ventilation alls medan andra upplevdes som dragiga. Husen ventilerades med FTX, (frånluft, tilluft och värmeväxlare), men med gamla värmeväxlare med dålig verkningsgrad. Dessutom hade man en gammal datamodul i undercentralen som inte fungerade optimalt. Utmaningen var att förbättra husens ventilation samt tekniska styrning och samtidigt spara energi.

  Läs mer
 • Ekebo investerade i nytt styrsystem för värmeanläggningen

  Bostadsrättsföreningen Ekebo hade ett gammalt och inte helt energieffektivt övervakningssystem för sin värmeanläggning. Man funderade på att investera i ett nytt styrsystem med förhoppningen att få ner sin fjärrvärmeförbrukning med 10 procent.

  Läs mer
 • Skövdehus 8 bytte centralfläktar

  Fastighetens befintliga frånluftsventilation drevs av fem remdrivna centralfläktar. Dessa drar mer elektricitet än moderna fläktar och dessutom ventilerar de ut för mycket varmluft under kalla perioder. Vidare var ventilationskanalerna i fastigheten igensatta. Bostadsrättsföreningen ville byta fläktar dels för att förbättra ventilationen i huset, dels för att sänka kostnader och CO2-utsläpp.

  Läs mer
 • Skövdehus 9 bytte centralfläktar

  Centralfläktarna ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder, ventilationskanalerna var något igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med till­ luft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna och ojämn ventilation.

  Läs mer

Visa som:

"Vår förening fick ett lyft när Sofie tog över"

Några som har erfarenhet av det här är Brf Malmslättshus nr 1 i Linköping. En ordentligt underhållen och välskött bostadsrättsförening är ett av de effektivaste sätten att skapa en bra boendemiljö. Och när allt fungerar och hålls efter ökar trivseln.

Läs mer

”Vi utvecklar våra visioner med Riksbyggen”

När Gunnar Svensson tillträdde som ordförande för Brf Helsingborgshus nr 19 hade han en vision. Han ville skapa en Vi-känsla i bostadsrättsföreningen. ”Jag ville blåsa liv i den kooperativa tanken.”

Läs mer

"Bara med Kristians hjälp kan vi driva vår stora förening"

Det säger Bernt Jonsson, Ordförande i Brf Vivalla. Riksbyggens ekonomiska förvaltning är bara ett exempel på hur vi hjälper bostadsrättsföreningar att spara tid och pengar.

Läs mer

Ett attraktivt föreningsliv

En bostadsrättsförening är den form av kooperativ som många har en personlig erfarenhet av. Riksbyggen är ett kooperativt företag, där bostadsrättsföreningar över hela Sverige är med som medlemmar och ägare. Ett attraktivt föreningsliv är för oss något mycket viktigt – det är förutsättningen för att föreningen ska fungera tillfredsställande och att Riksbyggen utvecklas på ett sätt som stämmer överens med de boendes behov.

Läs mer

Skarahus 3 minskade vattenförbrukningen i kök och badrum

Vattenförbrukningen i Skarahus 3 befanns vid en närmare granskning ligga ganska högt inom fastigheten. Riksbyggen gjorde bedömningen att det skulle gå att spara mycket vatten och pengar genom att installera vattenbesparande don i kranarna och snålspolande duschmunstycken.

Läs mer

Skarahus 3 genomförde tre energibesparande åtgärder och sparade pengar

Fastigheten Skarahus 3 hade ursprungligen frånluftsventilation. Nackdelen med sådana fläktar är dels att de drar mer elektricitet än moderna fläktar, dels att de ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder. Ventilationskanalerna var igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med tilluft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna och ojämn ventilation.

Läs mer

Skarahus 3 energibesparande genom värmejustering

Föreningen har en hög radonbelastning genom berggrunden. Detta gör att det är mycket intressant att förbättra ventilationen. Skarahus arbetar med att täta genomföringar från grunden, vilket leder till ytterligare minskade radonvärden.

Läs mer

Mariestadshus 7 sänkte energi- och vattenförbrukningen

Husen i bostadsrättsföreningen Mariestadshus 7 byggdes 1957 och genomgick en stor renovering 1995-1996, då man bytte stammar och renoverade badrummen. Samtidigt gjorde man ett fönsterbyte till tvåglasfönster med energiglas i yttre bågen, som minskade energiförbrukningen i husen. Efter dessa åtgärder ville man se efter om man även kunde få ner vattenförbrukningen, vilket skulle sänka energiförbrukningen ytterligare.

Läs mer

Mariestadshus 11 bytte till roterande värmeväxlare och ny datamodul

Mariestadshus 11 hade problem med sin ventilation. Vissa lägenheter hade ingen ventilation alls medan andra upplevdes som dragiga. Husen ventilerades med FTX, (frånluft, tilluft och värmeväxlare), men med gamla värmeväxlare med dålig verkningsgrad. Dessutom hade man en gammal datamodul i undercentralen som inte fungerade optimalt. Utmaningen var att förbättra husens ventilation samt tekniska styrning och samtidigt spara energi.

Läs mer

Ekebo investerade i nytt styrsystem för värmeanläggningen

Bostadsrättsföreningen Ekebo hade ett gammalt och inte helt energieffektivt övervakningssystem för sin värmeanläggning. Man funderade på att investera i ett nytt styrsystem med förhoppningen att få ner sin fjärrvärmeförbrukning med 10 procent.

Läs mer

Skövdehus 8 bytte centralfläktar

Fastighetens befintliga frånluftsventilation drevs av fem remdrivna centralfläktar. Dessa drar mer elektricitet än moderna fläktar och dessutom ventilerar de ut för mycket varmluft under kalla perioder. Vidare var ventilationskanalerna i fastigheten igensatta. Bostadsrättsföreningen ville byta fläktar dels för att förbättra ventilationen i huset, dels för att sänka kostnader och CO2-utsläpp.

Läs mer

Skövdehus 9 bytte centralfläktar

Centralfläktarna ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder, ventilationskanalerna var något igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med till­ luft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna och ojämn ventilation.

Läs mer