Trädgårdsutveckling

Genom tjänsten trädgårdsutveckling får er förening tillgång till kompetent personal som är specialiserade på förändringar och förbättringar i trädgårdar.

Fastighetsservice är en del av Riksbyggens totalförvaltning

Behöver du hjälp med skötsel av era fastigheter?

Oavsett om det rör sig om den dagliga skötseln av fastigheten, innergårdar och uteplatser eller tillsyn och reparationer kan vi erbjuda specialister.

Kontakta oss

Varför ta hjälp med trädgårdsutveckling?

Kanske är det så att ni har renoverat fastigheten men inte trädgården? Då kan det vara värt att ta ett rejält grepp och se över hela trädgårdsplaneringen. Förutom att det blir snyggt och trivsamt så är det ofta mer lönsamt att göra en ordentlig översyn än att byta några träd och buskar då och då. Dessutom är en trädgård en levande miljö som behöver ses över med jämna mellanrum.

Vårt mål är att erbjuda trädgårdslösningar som är vackrare och trivsammare, säkrare och tryggare och som dessutom ger mindre underhållsarbete för föreningen.

Skräddarsydd planering av trädgård

Tillsammans med er skapar vi en sammanhållen utemiljö som ger rum för utevistelse, lek, gemenskap och rum för de boendes privata sfär.

Vad vill ni ha i er förening? Ska det vara stramt och stilrent, något lättskött, trädäck och stenpartier eller något helt annat?

Oavsett vilket anpassar Riksbyggen förslagen efter omgivningarnas förutsättningar med hänsyn till klimat och miljö i både material- och växtval.

Även husets arkitektur och stil påverkar lösningen. Trygghet är en annan viktig faktor. Trygghet på kvällen och för barnen. Även underhåll, framkomlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer i arbetet.

Från idé till verklighet

Vid ett uppstartsmöte går Riksbyggens trädgårdsarkitekt igenom er förenings kravspecifikation. Med önskemålen som utgångspunkt tar vi fram ett projektförslag med kostnadsuppskattning.

Efter att ni har bestämt hur ni vill ha det påbörjas arbetet enligt en fastlagd tidsplan. I den finns tidpunkter för avstämning och beslut som måste tas under projektets gång.

Även om det är Riksbyggen som håller i projektet och ser till att det blir genomfört enligt plan ser vi till att ni i föreningsstyrelsen hela tiden är informerade och deltar i arbetet utifrån önskemål och tillgänglig tid.

Hela projektet övervakas av vår trädgårdsmästare. Vi strävar hela tiden efter miljövänliga lösningar, både under själva arbetet och för den framtida skötseln.

En trädgård för bostadsrättsföreningen

Föreningen får en skräddarsydd lösning som passar ert hus, de boendes behov, ekonomin och miljön. När allt är klart får ni en komplett dokumentation av arbetet samt information och skötselanvisningar på alla växter. Ni kan då välja att sköta er nya trädgård på egen hand eller så kan Riksbyggen göra det åt er.
Läs mer om det under Trädgårdstjänster.

Få reda på mer om vår fastighetsservice för brf

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik