Service tekniska installationer

Tekniska installationer i fastigheten som värmesystem behöver regelbundet gås igenom av kvalificerade tekniker. Genom tjänsten Fastighetsservice får er förening tillgång till en fastighetstekniker som gör förebyggande underhåll, testar att allt fungerar som det ska och reparerar om det behövs.

Kontakta oss

Genom att sköta underhållsarbetet på bästa sätt garanteras anläggningens funktion och prestanda med en fastighetstekniker. Riksbyggen har lång erfarenhet och kompetens av sådant arbete.

Regelbunden tillsyn med en fastighetstekniker

Genom att titta till fastigheten enligt ett förutbestämt tidsintervall så kan man i tid upptäcka eventuella avvikelser och driftstörningar. Det är ekonomiskt fördelaktigt att reparera saker i tid och därför lönar det sig att ha regelbunden tillsyn. Riksbyggens fastighetstekniker hjälper er att sätta rätt intervall på tillsynen så att det blir optimalt med hänsyn till både skötsel och ekonomiskt läge.

Om något går sönder

Om en vattenledning går sönder och måste lagas akut så ordnar Riksbyggens fastighetstekniker det oavsett tid på dygnet. Kan felet avvakta till nästa arbetsdag så löser vi det då.

Vill du veta mer om vår förvaltning för brf?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik