Tillsyn och skötsel av energi

Tillsyn och skötsel av energi är grunden för våra energitjänster. Utifrån din bostadsrättsförenings behov och önskemål sätter vi sedan ihop en kombination av de tilläggstjänster som passar just er.

Spara pengar och energi

Genom att planera, optimera och sänka energianvändningen kan din bostadsrättsförening spara stora summor.

Börja optimera och spara energi

Så här går det till 

  • Tillsyn och skötsel varje månad. En drifttekniker med energikompetens besöker er fastighet en gång per månad och genomför tillsyn och skötsel av installationer relaterade till energi. Det kan handla om till exempel fjärrvärmeundercentraler, ventilationsanläggningar och värmepumpar. Vid varje besök för driftteknikern en driftjournal.
  • Driftrapport två gånger per år. Två gånger per år levererar vi en driftrapport som sammanfattar driftjournalen och funktionsprovningsprotokollet. Där redovisar vi bland annat utförda åtgärder, åtgärder som bör genomföras samt förbättringsförslag.
  • Avläsning av mätare. Finns inte automatisk mätdatainsamling av vatten, el och energianvändning läser driftteknikern av dessa mätare och matar in värdena i mobilen.
  • Avvikelserapport varje kvartal. Varje kvartal redovisar vi energistatistik till dig som kund med kommentarer om eventuella avvikelser. Det är mycket viktigt  läsa av mätare varje månad för att snabbt hitta avvikelser och förhindra onödig energiåtgång

Utifrån era behov bygger vi på med följande delar:

 

Ta ett helhetsgrepp med tjänsten energioptimering

Tjänsten energioptimering innebär ett helhetsåtagande över tid med målet att spara energi, pengar och miljö.

Få reda på mer om energioptimering

Vill du veta mer om vår förvaltning för brf?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik