Automatisk mätdatainsamling för bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar automatisk mätdatainsamling av el, vatten och användning av fjärrvärme.

Spara pengar och energi

Genom att planera, optimera och sänka energianvändningen kan din bostadsrättsförening spara stora summor.

Börja optimera och spara energi

Hur funkar automatisk mätdatansamling?

Med hjälp av smart teknik kan vi erbjuda automatisk mätdatainsamling av el, vatten och fjärrvärmeanvändning.

Mätvärdena skickas då direkt in i vårt energianalyssystem där de bearbetas och slutligen sammanställs och presenteras varje kvartal.

 

Ta ett helhetsgrepp med tjänsten energioptimering

Tjänsten energioptimering innebär ett helhetsåtagande över tid med målet att spara energi, pengar och miljö.

Få reda på mer om energioptimering

Få reda på mer om förvaltning för brf

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik