Installationsservice

En anläggning i en fastighet når sin fulla funktion och prestanda först när den sköts i enlighet med tillverkarens instruktioner. För att göra det krävs både kompetens och kontinuitet. Riksbyggens tjänst Installationsservice säkerställer att husets alla installationer sköts till punkt och pricka.

Rätt och säkert underhåll

Med tjänsten Installationsservice tar Riksbyggen ansvaret för att husets utrustning och all apparatur sköts enligt tillverkarnas instruktioner. Som styrelse kan ni vara säkra på att installationerna tas om hand på korrekt sätt av personer med rätt kompetens. Riksbyggen svarar för den dagliga skötseln, gör avläsningar och funktionsprovningar och utför nödvändig teknisk service. Vi svarar också för det förebyggande underhållet, alltid enligt tillverkarens föreskrifter.

Installationer som behöver service

Anläggningar som har rörliga delar behöver kontinuerlig skötsel, till exempel:

  • Ventilationsaggregat och takfläktar
  • Värmepanna
  • Elsystemet: elcentral, kopplingslådor och säkringsskåp
  • Brandlarm och nödljus
  • Låssystem
  • Portanläggningar, även till garage
  • Sopsug

Förlängd livslängd med rätt skötsel

Med korrekt skötsel får bostadsrättsföreningen en smidig och säker drift av installationerna med färre driftstopp. Det gör att ni i högre utsträckning kan lita på att ventilation, hissar, lås och el och annat fungerar som det ska. Dessutom förlängs livslängden på investeringarna, reparationerna blir färre och nyinvesteringar kan skjutas på framtiden. Föreningen bidrar också till en bättre miljö genom att väl underhållen utrustning förbrukar mindre energi för att göra det den ska.

Och sist men inte minst så förenklar rätt utfört underhåll och dokumentation dialogen med tillverkaren om tillverkningsproblem eller garantiärenden skulle bli aktuella.

Få reda på mer om våra energitjänster

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik