Individuell mätning av lägenheter och lokaler

Med individuell mätning av el, värme och vatten kan en förening avläsa energiförbrukningen i varje lägenhet för sig och fördela kostnaderna därefter.

Spara pengar och energi

Genom att planera, optimera och sänka energianvändningen kan din bostadsrättsförening spara stora summor.

Börja optimera och spara energi

Hur fungerar individuell mätning?

Individuell mätning innebär att en särskild utrustning installeras i alla lägenheter och i undercentraler. Mätdata registreras kontinuerligt och debitering av förbrukningen i varje lägenhet sker på månadsavin.

Så här går det till

  • Vi tar fram ett förslag. Vi tar fram ett förslag på en lösning som är anpassad efter just er förening.
  • Ni får underlag för beslut. Styrelsen i er bostadsrättsförening får ett komplett underlag och kan fatta beslut om installation.
  • Vi projektleder installationen. Vi projektleder installationen och slutbesiktningen av utrustningen.
  • Vi driftsätter. Individuell mätning sätts i drift.
  • Individuell förbrukningsdata. Förbrukningsdata från respektive lägenhet i föreningen samlas in. Beroende på vilken utrustning som installerats kan det handla om förbrukning av kallvatten och varmvatten och  el.
  • Individuell fakturering månadsvis. Mätvärdena kontrolleras och kvalitetssäkras innan fakturering. Fakturering sker sedan på månadsavin för varje lägenhet.

Varför börja med individuell mätning?

Främsta syftet med individuell mätning är att minska energianvändningen. Utrustningen som köps av föreningen är en engångskostnad och den kontinuerliga hanteringen medför en årlig administrativ kostnad. En investering som ofta betalar av sig på kort tid.

 

Ta ett helhetsgrepp med tjänsten energioptimering

Tjänsten energioptimering innebär ett helhetsåtagande över tid med målet att spara energi, pengar och miljö.

Få reda på mer om energioptimering

Få reda på mer om förvaltning för brf

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik