Individuell mätning av lägenheter och lokaler

Med individuell mätning av el, värme och vatten kan en förening avläsa energiförbrukningen i varje lägenhet för sig och fördela kostnaderna därefter.

Energitjänster är en del av Riksbyggens totalförvaltning

Spara pengar och energi

Genom att planera, optimera och sänka energianvändningen kan din bostadsrättsförening spara stora summor.

Börja optimera och spara energi

Hur fungerar individuell mätning?

Individuell mätning innebär att en särskild utrustning installeras i alla lägenheter och i undercentraler. Mätdata registreras kontinuerligt och debitering av förbrukningen i varje lägenhet sker på månadsavin.

Så här går det till

  • Vi tar fram ett förslag. Vi tar fram ett förslag på en lösning som är anpassad efter just er förening.
  • Ni får underlag för beslut. Styrelsen i er bostadsrättsförening får ett komplett underlag och kan fatta beslut om installation.
  • Vi projektleder installationen. Vi projektleder installationen och slutbesiktningen av utrustningen.
  • Vi driftsätter. Individuell mätning sätts i drift.
  • Individuell förbrukningsdata. Förbrukningsdata från respektive lägenhet i föreningen samlas in. Beroende på vilken utrustning som installerats kan det handla om förbrukning av kallvatten och varmvatten och  el.
  • Individuell fakturering månadsvis. Mätvärdena kontrolleras och kvalitetssäkras innan fakturering. Fakturering sker sedan på månadsavin för varje lägenhet.

Varför börja med individuell mätning?

Främsta syftet med individuell mätning är att minska energianvändningen. Utrustningen som köps av föreningen är en engångskostnad och den kontinuerliga hanteringen medför en årlig administrativ kostnad. En investering som ofta betalar av sig på kort tid.

 

Få reda på mer om våra energitjänster

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik