Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Individuell mätning

Med Individuell mätning av el, värme och vatten kan en förening avläsa energiförbrukningen i varje lägenhet för sig och fördela kostnaderna därefter.

Kontakta oss

Det bidrar till en ökad medvetenhet om vars och ens förbrukning, vilket sänker den totala användningen. Med Riksbyggens tjänst Individuell mätning kan den totala energiförbrukningen minska med upp till en femtedel i en fastighet.

Det främsta syftet med individuell mätning är att minska energianvändningen totalt sett, vilket minskar belastningen på miljön i motsvarande mån. Men alla tjänar på individuell mätning.

Lägre energiförbrukning med individuell mätning

Alla tjänar på att ha individuell mätning i en fastighet. Besparingspotentialen för ett genomsnittligt hushåll är flera tusen kronor per år. En förening som har individuell mätning installerad är mer attraktiv för nya köpare, vilket höjer värdet på fastigheten och därmed på bostadsrätterna. Dessutom minskar den totala energiförbrukningen i hela fastigheten med upp till 20 procent. Även samhället tjänar på en individuell mätning, i och med att den totala energiförbrukningen går ner är miljöeffekten direkt, och mätbar.

Hur fungerar den individuella mätningen?

Individuell mätning innebär att en särskild utrustning installeras i alla lägenheter och i undercentraler. Mätdata registreras kontinuerligt och debitering av förbrukningen i varje lägenhet sker på månadsavin. Utrustningen som köps av föreningen är en engångskostnad och den kontinuerliga hanteringen medför en årlig administrativ kostnad. En investering som betalar av sig på kort tid.

Så här arbetar Riksbyggen i er förening;

  • Riksbyggen tar fram ett förslag på lösning som är anpassad efter just er förening.
  • Er styrelse får ett komplett underlag och kan fatta beslut om installation.
  • Riksbyggen projektleder installation och slutbesiktning av utrustningen.
  • Individuell mätning sätts i drift.
  • Det samlas in förbrukningsdata från respektive lägenhet i föreningen, det vill säga: kall- och varmvatten, el och värme beroende på vilken utrustning som installerats.
  • Mätvärdena kontrolleras och kvalitetssäkras innan fakturering sker på månadsavin för respektive lägenhet.

Riksbyggen stödjer EU:s miljömål

Bygg- och fastighetssektorn står för drygt 40 procent av energianvändningen i Sverige och Riksbyggen jobbar aktivt med att bidra till EU:s miljömål att sänka energianvändningen med 20 procent till år 2020.

Riksbyggens mål är att skapa förutsättningar för företagets kunder att kunna bidra till att miljömålen nås. Vår erfarenhet visar att de flesta vill medverka till att minska den totala energiförbrukningen i samhället. Och det bidrar individuell mätning till. Genom att den egna förbrukningen syns svart på vitt så ökar incitamentet för att sänka den egna förbrukningen.

Hur kan vi hjälpa din förening?

 
 
 
 
 
Ulf Halvarsson
Affärs- och försäljningschef
Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Vill du göra en felanmälan?

Har du fel i din lägenhet eller fastighet?

Gör en felanmälan

Söker du jobb eller praktik?

Vi vill alltid komma i kontakt med dig som är lite extra bra på det du gör.

Se alla lediga jobb