Fastighetsuppkoppling

När våra fastigheter blir mer digitaliserade behöver bostadsrättsföreningar höja kraven på trygga, kostnadseffektiva och driftsäkra uppkopplingar,

Spara pengar och energi

Genom att planera, optimera och sänka energianvändningen kan din bostadsrättsförening spara stora summor.

Börja optimera och spara energi

Så  här funkar det

  • Övervakning dygnet runt. Riksbyggen Connect är en tjänst som innehåller en avancerad brandvägg och är konfigurerad samt övervakad dygnet runt året om.
  • Skydd mot hackers. Detta ger en bra skydd mot hackers som vill in och skada fastighetens olika styrsystem, passagesystem, bokningssystem och andra uppkopplade system.
  • Flera system - en uppkoppling. En annan fördel är att Riksbyggen Connect gör det möjligt att använda en internetuppkoppling till flera system, vilket sparar kostnader. Det är inte ovanligt att det finns 2-3 olika internetabonnemang i samma fastighet.

Vad är fastighetsuppkoppling?

Många bostadsrättsföreningar har ett antal olika abonnemang för uppkoppling av olika funktioner i fastigheten. Det kan handla om exempelvis värmeundercentraler, inpasseringssystem och individuell mätning av värme och vattenanvändning. Det är en lösning som blir dyr i längden och också ökar risken för att dataintrång.  Att ha en övervakad väg in i fastigheten som används av alla uppkopplade enheter är lösningen.

Varför rekommenderar vi RB-Connect?

I framtiden kommer uppkopplade funktionerna att bli allt fler. Idag är det vanligt att varje funktion har ett eget internet-abonnemang. Det är både onödigt, dyrt och osäkert. En enskild uppkoppling kan idag kosta i storleksordningen 200–300 kr/mån. Dessutom innebär fler abonnemang en ökad risk för oönskade intrång.

Men vad kan man då göra åt saken? På Riksbyggen erbjuder vi våra kunder en tjänst som heter Riksbyggen Connect. Det är en helhetslösning som innebär att alla system och funktioner kan nyttja samma internetuppkoppling och därigenom kan föreningen reducera antalet abonnemang till ett och då också minska utgifterna.

Samtidigt får bostadsrättsföreningen en ökad säkerhet i och med brandvägg i utrusningen och får också en lösning som kan växa med behoven och därmed säkrar framtida funktioner i fastigheten. Brandväggen är övervakad dygnet runt och var flera olika säkerhetslösningar som skyddar mot intrång. Och bäst av allt – om det händer något med utrustningen så skickas en ny redan nästa dag.

 

Ta ett helhetsgrepp med tjänsten energioptimering

Tjänsten energioptimering innebär ett helhetsåtagande över tid med målet att spara energi, pengar och miljö.

Få reda på mer om energioptimering

Få reda på mer om förvaltning för brf

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik