Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Energideklaration

En energideklaration beskriver hur mycket energi en byggnad använder. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö.

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare med byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska göra en energideklaration. Det innebär byggnader med hyresrätter, bostadsrätter och/eller lokaler som hyrs ut. Nytt från 2014 är att även en energiklassning ska ingå. Det gör det möjligt att lättare jämföra hus med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning. En energideklaration är giltig i 10 år, men du kan göra den nya innan den tiden har gått ut.

Många bostadsrättsföreningar lämnade in sina energideklarationer under 2007 och 2008. Det innebär att det snart är dags att göra en ny.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean, kallad Atemp värmesystem
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • energiprestanda
  • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
  • om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
  • vilken energiexpert som utfört deklarationen
  • sammanfattningen av energideklarationen

Nytt från 2014 är att energideklarationens sammanfattning visar byggnadens energiklass i en skala från A till G. 

Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration.Energideklarationen är giltig i 10 år och behöver därefter göras på nytt. På Riksbyggen har vi certifierade energiexperter som hjälper er att ta fram en energideklaration. Du får då stöd i hela arbetet:

• Planering av genomförandet
• Inventering av teknisk utrustning och byggnad/-er
• Sammanställning av relevant information 
• Åtgärdsförslag för minskad energianvändning
• Energiklassning 
• Presentation av deklarationen 
• Inskickad energideklaration

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ulf Halvarsson
Affärs- och försäljningschef, 
fastighetsförvaltning

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om: