Energiplan med energibesiktning

En energibesiktning, eller energiplan som det också kallas, innebär att Riksbyggen gör en omfattande analys och kartläggning av energianvändningen i er förening.

Energianvändningen är faktiskt den enskilt största rörliga kostnaden i alla fastigheter och därför bör kontroll och analys göras regelbundet. Med lägre energianvändning spar ni dessutom pengar samtidigt som ni skonar miljön. En energibesiktning bör göras i alla typer av byggnader oavsett om det är ett gammalt eller nytt hus, lokal eller lägenhet, villa eller flerbostadshus.

Minska energianvändningen med energibesiktning

En energibesiktning utförs av energiexperter hos Riksbyggen som gör en genomgång av er fastighet, det innebär att vi undersöker den primära värmekällan i huset, vilket skick den är i och att den drivs så effektivt som möjligt. Vi kontrollerar styr och reglersystem, vi kontrollerar även fläktsystem och temperatur i gemensamma utrymmen. Vid en energibesiktning inspekteras också lägenheternas element, termostatventiler, att fönster är täta och att det inte förekommer energiläckage. Varmvatten, som är en stor energianvändare, undersöks. Utöver det besiktigas tak och vindar, isolering, dörrar och fönster, allt för att förhindra energiläckage. Samtidigt ingår det i energiplanen att vi bedömer husets allmänkondition i fråga om konstruktion, ventilation och isolering.

Energibesiktningens genomgång av er fastighet mynnar ut i konkreta åtgärdsförslag som visar vad er förening kan göra för att sänka er energiförbrukning, både på kort och lång sikt. För varje föreslagen åtgärd i energibesiktningen specificerar Riksbyggen hur stor besparingen i kWh blir, vad genomförandet kostar samt hur stor besparingen i kronor blir över tiden. Åtgärdsförslag kan röra sig om allt från enklare ändringar av befintlig utrustning till mer omfattande ombyggnationer. Målet med åtgärderna är i samtliga fall lägre förbrukning och bättre ekonomi med en bevarad eller till och med bättre inomhuskomfort.

Energibesiktningens genomgång av fastigheten

 1. Vi börjar med att undersöka uppvärmningssystemet i huset. Vilket skick det är i och att det drivs så effektivt som möjligt, det vill säga att styrkan är acceptabel. Här kontrolleras även de styr och reglersystem som finns för fastigheten. Det har skett en oerhörd utveckling på den sidan varför det kan löna sig att vara uppdaterad inom området.
 2. Vi tittar på fläktsystemet för fastigheten. Till och frånluften. Hur bra och effektivt fungerar den? Finns det återvinningsvinster att göra?
 3. I trapphuset och andra gemensamhets utrymmen kontrolleras att temperaturen ligger på en bra nivå.
 4. Inne i några utvalda lägenheter kontrollerar vi skick och ålder på radiatorer (element)
 och termostater. Vi ser också till att det finns termostatventiler på alla radiatorer. Vi undersöker skick och ålder på fönstren.
 5. Varmvattnet är en stor energiförbrukare i ett hus. Vi ser till att varmvattnet håller tillräckligt hög temperatur för att döda alla bakterier men inte för hög temperatur eftersom det kan orsaka brännskador och dessutom förbrukar mer energi. Vi kontrollerar samtidigt att man inte måste spola onödigt länge för att få vattnet varmt. 

Gör regelbundna energibesiktningar och spara mer 

En energibesiktning bör göras med jämna mellanrum. Husets installationer åldras, prestanda och nyttjande förändras och ny energibesparande teknik blir hela tiden tillgänglig på marknaden. Utvecklingen går fort och energianvändningen granskas i hela världen – både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Bättre energianvändning innebär alltid att man sparar pengar på lång sikt.

Lagen om energibesiktning och energideklaration 

Det många in vet är att det ställs krav av EU på medlemsländerna. Minskad och effektivare energianvändning och miljövänligare energiproduktion. Ett av kraven för att nå målen är att alla fastigheter inom EU nu måste energibesiktas och i och med det få en energideklaration utförd.

Syftet med en energideklaration är att underlätta en effektiv energianvändning och en mild inomhusmiljö. Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare med byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska göra en energideklaration. Det innebär byggnader med hyresrätter, bostadsrätter och/eller lokaler som hyrs ut. Nytt från 2014 är att även en energiklassning ska ingå. Det gör det möjligt att lättare jämföra hus med varandra och få en uppfattning om sina grannars energianvändning. 

En energideklaration är giltig i 10 år, men du kan göra den nya innan den tiden har gått ut.

Undantag från kravet på energideklaration

 • Kulturminne, byggnadsminne eller fastighet som ej får ändras enligt Plan och Bygglagen
 • Religiösa byggnader
 • Industri och verkstadsbyggnader
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Tillfälliga byggnader, avsedda att användas max 2 år.
 • Ekonomibyggnader för jord och skogsbruk eller liknande
 • Fris Fristående byggnader mindre än 50 kvadratmeter
 • Militärbyggnad av hemlig natur
 • Specialbyggnad med en total yta på mindre än 1000 kvadratmeter. (Exempelvis sjukhus, förskolor, skolor, sportanläggningar)
 • Tillfälligt uthyrd byggnad som ej används som bostad där ytan är så liten i förhållande till övrig byggnad att energiförbrukningen är oväsentlig
 • Andrahandsuthyrning på grund av utlandsvistelse eller sjukdom eller studier, provsambo, närståendeupplåtelse eller koncernintern överlåten byggnad.

Få reda på mer om våra energitjänster

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik