Planering och uppföljning

Låter du Riksbyggen ta hand om bostadsrättsföreningens ekonomiska fastighetsförvaltning vet du att du får en effektiv och korrekt hantering med hjälp av en egen ekonom som har ert bästa för ögonen.

Ekonomisk förvaltning är en del av Riksbyggens totalförvaltning

Behöver du hjälp med ekonomin i din förening?

Vi säkerställer korrekt och effektiv hantering av fastighetens ekonomi, från avisering till bokslut.

Kontakta oss

Varför ta hjälp med planering och uppföljning?

Prognos, budget och delårsbokslut är bara några av de väsentliga uppgifter som styrelsen i en bostadsrättsförening har att sköta. 

Med en ekonom som är specialiserad på bostadsrättsföreningar kan ni vara säkra på att er förening har en expert vid er sida som gör det bästa för er förening. Ekonomisk förvaltning med struktur och kontinuitet gör att exempelvis avgiftsnivåer justeras kontrollerat och oförutsedda avgiftshöjningar kan undvikas.

Ett ekonomiskt paket som passar er förening

Utifrån era behov och önskemål sätter Riksbyggen ihop en kombination av följande delar till er förening:

Bostadsrättsföreningens budget

Med ekonomisk fastighetsförvaltning från Riksbyggen sker budgetarbetet i god tid inför det kommande verksamhetsåret så att avgifterna hålls på en jämn nivå med planerade och kontrollerade höjningar utifrån de behov som finns.

Prognos

Riksbyggen rekommenderar bostadsrättsföreningar att göra prognos en gång om året för att stämma av att verksamheten löper enligt plan och budget.

Flerårsbudget

En viktig del av varje lyckat uppdrag inom ekonomisk fastighetsförvaltning är långsiktig planering. Långsiktig planering skapar handlingsutrymme och trygghet för en bostadsrättsförening. Långtidsbudgeten omfattar 3, 5 eller 10 år och även längre tid om behov finns. Ekonomisk fastighetsförvaltning ger kontroll och överblick över räntekostnader, omsättningar, aktiviteter, eventuella avgiftshöjningar, planerat underhåll med mera.

Likviditetsbudget och uppföljning

Med oss som din ekonomiska fastighetsförvaltare så placeras er förenings överlikviditet på konton med bättre ränta. Som kund kan du känna dig säker på att pengarna på kassakontot räcker till för att betala fakturorna i tid samtidigt som överskottet placeras och genererar ökade ränteintäkter.

Få reda på mer om ekonomisk förvaltning

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik