Löpande ekonomi och bokslut

Riksbyggen har system och rutiner som är specialanpassade för att hantera ekonomin i en bostadsrättsförening.

Ekonomisk förvaltning är en del av Riksbyggens totalförvaltning

Behöver du hjälp med ekonomin i din förening?

Vi säkerställer korrekt och effektiv hantering av fastighetens ekonomi, från avisering till bokslut.

Kontakta oss

Hur fungerar det?

Som kund hos Riksbyggen kan du känna dig trygg i vetskapen att föreningens ekonomi är välskött och att ni som jobbar i styrelsen kontinuerligt blir uppdaterade kring den ekonomiska utvecklingen. Och självklart har ni en egen kontaktperson, en ekonom specialiserad på bostadsrättsföreningar.

Grunden för en långsiktigt väl fungerande bostadsrättsförening är en välskött ekonomi. En viktig del i det är den löpande bokföringen i er förening – att kostnader bokas rätt i enlighet med gällande lagstiftning och att man kan följa den ekonomiska utvecklingen.

Bokföring och bokslut omfattar följande delar

Löpande bokföring 

Bokföring i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Kassahantering

 In- och utbetalningar hanteras på ett smidigt och korrekt sätt.

Leverantörsfakturor

Fakturor konteras och godkänns för att attesteras av er för att sedan bli betalda i rätt tid och med korrekt belopp. Riksbyggen säkerställer att fakturorna kommer från en seriös leverantör och ser till att eventuella bluffakturor sorteras bort.

Hyres- och avgiftsadministration

Hyres- och avgiftsavier skickas till era medlemmar och/eller hyresgäster. Vi bevakar att betalning sker och sköter också inkassohanteringen ifall den uteblir, allt för att säkerställa era intäkter.

Mervärdesskatt

Om er förening är momspliktig sammanställs, beräknas och redovisas er in- och utgående moms.

Löner och arvoden

I den mån ni har arvoderad personal eller förtroendevalda betalas ersättningar till anställda och förtroendevalda ut i rätt tid och med rätt belopp.

Ekonomisk rapportering

Löpande rapportering som visar det ekonomiska läget på ett överskådligt sätt.

Bokslut och årsredovisning

En tydlig bild av det ekonomiska läget och verksamheten under året.

Delårsbokslut

Bostadsrättsföreningar med många lägenheter och/eller lokaler för uthyrning i kommersiellt syfte kan ha behov av månads- eller kvartalsuppföljning för att behålla kontroll och överblick över verksamheten.

Revisionsstöd

Era revisorer får tillgång till relevant information och dokumentation i samband med revisionsarbetet.

Skatter och arbetsgivaravgifter

Era skatter och eventuella arbetsgivaravgifter betalas i tid och med korrekt belopp.

Deklarationer

Görs korrekt och på bästa sätt för er bostadsrättsförening. I det ingår även slutskatteberäkning och inbetalning av eventuell kvarskatt.

Få reda på mer om ekonomisk förvaltning

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik