Tilläggstjänster Teknisk förvaltning

Tilläggstjänsterna inom Teknisk förvaltning är ett antal smarta tjänster som förenklar planering, förvaltning, dokumentation och ökar tryggheten. Välj fritt mellan en eller flera tjänster.

Välj fritt mellan en eller flera tjänster:

I våra tilläggstjänster hittar du ett brett utbud av tjänster som underlättar ert arbete, sparar pengar och ökar trivseln i er fastighet. För att välja tilläggstjänster inom Teknisk förvaltning behöver ni ha grundtjänsten Teknisk förvaltning.

  • Avflyttningskontroll av lägenhet och lokal
  • Nyckel och passageadministration
  • Projekt- och underhållsadministration
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Teknisk rådgivning
  • Upprätta underhållsplan
  • Utföra inspektion och besiktning

Kompetens och erfarenhet

Riksbyggen har lång erfarenhet
Avlastar er organisation
Behåller eller ökar värdet på fastigheten
Säkrar fastighetens funktion
Trygg boendemiljö
Följer lagar och krav

Teknisk rådgivning

Vi har möjlighet att hjälpa er med allt från stora och små utredningar till förhandlingar och tvister.

Underhållsplan ger ekonomiska fördelar

En plan för framtida underhåll har många för­ delar. Fastighetsägaren kan vara ute i god tid för olika underhåll och kan då förhandla fram bättre priser hos entreprenörer. Och hyresgästerna kan i god tid kan få information om vad som är på gång i framtiden. En underhållsplan gör dessutom att fastighetsägaren får bra överblick och möjlighet till långsiktig budgetering och prioritering.

Besiktningar med rätt dokumentation

Riksbyggen kan hjälpa er med de kontroller och besiktningar som behöver genomföras i era fastigheter.
Vi har väl etablerade kontakter med besiktnings­ företag av alla slag och vissa besiktningar kan vi utföra med egen personal. När kontrollen utförts ser vi till att rätt dokumentation skickas till bevakande myndighet.

Full koll på nycklar

Riksbyggen har stor erfarenhet av hantering och administration av nycklar och passagesystem. Det kan vara allt från bokningscylindern
i tvättstugan till lägenhetsdörrar och driftnycklar, kodlås, porttelefoner samt
större passagesystem. Vi anpassar tjänsten utifrån era förutsättningar och behov.

Vi driver ert projekt

Vi kan hjälpa er med alla faser i era projekt: planera, kalkylera, handla upp och genomföra. Vi ser också till att ni får det ni har beställt och att projektet dokumenteras på ett korrekt sätt. Riksbyggen har olika avtalsformer för ombyggnationer. Vi anpassar avtalet tillsammans med er utifrån projektets omfattning.

Avflyttningskontroll hittar brister i tid

En väl genomförd avflyttningskontroll ökar chanserna att upptäcka vattenskador, elfel, otillåtna ändringar och andra brister. Vi har lång erfarenhet av avflyttningskontroller där vi dokumenterar eventuella brister och slitage som hyresgäster orsakat och ska ersätta. Oftast görs denna kontroll när en lägenhet eller lokal sägs upp för avflyttning, men kontroll kan även göras vid andra tidpunkter. Med vår hjälp får du rätt underlag för att bedöma skick och status på ert fastighetsbestånd.

Tryggare brandskydd

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att vi
på ett strukturerat och metodiskt sätt kartlägger fastighetens brandskydd. Det bidrar till höjd brandskyddssäkerhet och ökad kunskap hos hyresgästerna. Detta arbete görs kontinuerligt och dokumenteras noggrant.

Med långsiktig teknisk förvaltning får ni förutsättningar att både hushålla med resurser och investera i hållbar teknik. Det finns olika åtgärder som kan minska vattenförbrukningen med 20 %, vilket minskar CO2-utsläppet med 26 kg/lägenhet och år. Eller tilläggsisolering som minskar CO2-utsläppet med 101 kg/lägenhet och år. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan

Jag vill veta mer om (minst ett val)