Teknisk förvaltning

Ta väl hand om er fastighet. Det är ett av de bästa sätten att behålla, eller till och med öka, värdet på den. En välskött byggnad med planerat underhåll är bra för er ekonomi och skapar samtidigt en trevlig och trygg miljö för hyresgästerna.

I grundtjänsten teknisk förvaltning ingår:

  • Administrera avtalsdokument
  • Bevaka myndighetskrav
  • Första kontakt vid störning
  • Försäkrings- och skadeadministration
  • Tekniskt stöd till styrelsen
  • Upphandling material och tjänster
  • Uppdatera underhållsplanen
  • Årsplanering
  • Övergripande tillsyn

Långsiktighet lönar sig

Vi har satt ihop ett en grundtjänst som vi kallar Teknisk förvaltning. Där ger vi fastighetsägaren tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att långsiktigt ta hand om en fastighet
på ett effektivt sätt. Det är först när den tekniska förvaltningen med planering och dokumentation är på plats som den dagliga driften kan skötas på ett effektivt sätt.

Effektivare administration
Riksbyggen har lång erfarenhet
Avlastar er organisation
Behåller eller ökar värdet på fastigheten
Säkrar fastighetens funktion
Trygg boendemiljö
Följer lagar och krav

Undvik överraskningar med en underhållsplan

En underhållsplan beskriver vad som skall underhållas, när det skall underhållas och vad det beräknas kosta. Det kan vara att lägga om taket, byta cirkulationspump, renovera fasaden eller annat som står på tur. En underhållsplan ger fastighetsägaren en god överblick och möjlighet till långsiktig budgetering.Att hålla underhållsplanen uppdaterad ingår i grundtjänsten Teknisk förvaltning.

Välskött kostar mindre

En välskött fastighet kostar långsiktigt mindre. Att hålla rörstammarna i bra skick kostar
till exempel mycket mindre än att ta hand om vattenskador efter läckage. Här spelar underhållsplanen och årlig övergripande tillsyn en viktig roll. Riksbyggen har också som stor beställare förutsättningar att förhandla fram konkurrenskraftiga priser.

Trivseln ökar när allt är i bra skick

Lika viktigt som ekonomin är planering och tillsyn så att gårdar, trapphus och gemensamhetslokaler är trevliga att vistas i och att tvättstugan fungerar som den ska. Det påverkar även attraktionskraften i valet av fastighet för nya potentiella hyresgäster.
Kontroller skapar trygga miljöer

Kontroller skapar trygga miljöer

Att hålla mark och byggnader i gott skick
är också en fråga om säkerhet och trygghet. Fastighetsägaren ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete likväl som att säkerställa att lekplatser är trygga och säkra. Vi ser till att besiktningar och kontroller genomförs enligt gällande regler.

Följ lagar och myndighetskrav

En fastighetsägares ansvar är omfattande och en stor del handlar om att leva upp till
myndigheternas krav, lagar och förordningar. Vissa saker ska kontrolleras varje år, andra mer sällan. Vi hjälper er att bevaka myndighetskraven och att åtgärda det som behövs för att uppfylla dem. Vi har egna auktoriserade besiktningsmän för bland annat ventilationskontroll och lekplatsbesiktning. Resultatet: ni har en trygg och säker fastighet. Kontakta oss, så tar vi fram ett upplägg som passar just era behov.

Välj fritt mellan en eller flera tilläggstjänster

Utöver grundtjänsten kan ni välja bland ett stort antal tilläggstjänster. Välj de tilläggstjänster ni behöver eller låt Riksbyggen ta hand om hela den tekniska förvaltningen i er fastighet.

Avflyttningskontroll av lägenhet och lokal

Vi kontrollerar, noterar status och bedömer skicket vid avflyttningar. Dessutom hjälper vi till att reglera eventuella ersättningar. Tillägg Teknisk förvaltning Företag >

Nyckel och passageadministration

Vi administrerar och hanterar nycklar, lås och passagesystem. Tillägg Teknisk förvaltning Företag >

Projekt- och underhållsadministration

Vi hjälper till med planering, kalkylering, upphandling och genomförande. Tillägg Teknisk förvaltning Företag >

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi kartlägger vad som krävs för att fastighetens brandskydd skall fungera och hjälper er i den omfattning som krävs för att sköta denna tillsyn, skötsel och dokumentation. Tillägg Teknisk förvaltning Företag >

Teknisk rådgivning

Vi ger omfattande och ingående rådgivning inför underhåll och ombyggnation av er fastighet. Tillägg Teknisk Förvaltning Företag >

Upprätta underhållsplan

Vi upprättar en plan som omfattar underhållsåtgärder av periodisk art som är planerbara till kostnad och omfattning. Tillägg Teknisk Förvaltning Företag >

Utföra inspektion och besiktning

Vi tar hand om de kontroller och besiktningar som behöver genomföras. Tillägg Teknisk Förvaltning Företag >

Med långsiktig teknisk förvaltning får ni förutsättningar att både hushålla med resurser och investera i hållbar teknik. Det finns olika åtgärder som kan minska vattenförbrukningen med 20 %, vilket minskar CO2-utsläppet med 26 kg/lägenhet och år. Eller tilläggsisolering som kan minska CO2-utsläppet med 101 kg/lägenhet per år. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan

Tjänster