Ekonomisk förvaltning

Vi hjälper fastighetsägare att skapa en stabil ekonomi som förvaltas effektivt i enlighet med lagar och förordningar. Ni får en helhetslösning på allt från budget, bokslut, skatt och årsredovisningar till att räkningar blir betalda i tid och bokförs rätt. Tryggt och kostnadseffektivt.

I grundtjänsten ekonomisk förvaltning ingår:

  • Andrahandsuthyrning
  • Bokslut och årsredovisning
  • Budget
  • Ekonomiadministration
  • Ekonomisk rådgivning
  • Hyresadministration
  • Likviditetsplacering
  • Lånehantering
  • Prognos och uppföljning
  • Skatt och deklaration

Trygg helhetslösning för stabil ekonomi

Grundtjänsten Ekonomisk förvaltning ger fastighetsägare tillgång till den kompetens
och erfarenhet som krävs för att löpande och långsiktigt ta hand om en eller flera fastigheters ekonomi. Ni får hjälp av ekonomer som arbetar lokalt, som ni träffar i riktiga fysiska möten och som är specialiserade på fastighetsförvaltning. Ett nära samarbete som förenklar er vardag.

Helhetslösning
Personliga möten
Digitala processer
 Specialister på fastighetsförvaltning
 Tryggt och bekvämt

Allt från bokföring till bokslut

Vi sköter löpande bokföring, kassafunktion, rapporter och bokslut inklusive årsredovisning och underlag för revision, moms, deklarationer med mera. Ni får ett bokslut och en årsredovisning som visar det ekonomiska
läget och verksamheten under året. Era revisorer får den dokumentation de behöver till revisionsarbetet.

Budget i god tid

I budgeten läggs planen för det kommande året med kostnader, renoveringar, underhåll, låneläge och beredskap för oförutsedda händelser. Riksbyggen gör budgeten i god tid till det kommande verksamhetsåret.

Bokföring som följer lagen

Vi sköter er bokföring enligt lagar och förordningar. In- och utbetalningar hanteras, bluffakturor sorteras bort, leverantörsfakturor konteras och godkänns för att sedan attesteras av er innan vi ser till att de blir betalda i rätt tid. Ni får löpande rapportering över det ekonomiska läget.

Hjälper er hålla budget

Vi rekommenderar att göra prognos en gång om året för att stämma av att verksamheten löper på enligt plan och budget.

Hyresavier i rätt tid

Vi ser till att hyresgästerna får sina hyresavier i tid.

Ökade ränteintäkter

Ofta finns det pengar på kassakontot som inte behövs omedelbart, så kallad överlikviditet.
Vi ser till så att pengarna på kassakontot räcker till för att betala fakturorna i tid samtidigt som överskottet placeras och genererar ökade ränteintäkter.

Bättre villkor på lånen

Räntekostnader är ofta en stor utgiftspost. Vi håller koll på era lån, omförhandlar befintliga lån och tar upp nya lån vid till exempel större renoveringar. Genom att jämföra offerter från olika banker skapar vi bättre villkor. I samband med det hjälper vi också till med att ta fram nödvändiga pantbrev och säkerheter.

Skatt betalas i tid

Vi ser till att betalning sker i tid av skatter, arbetsgivaravgifter och eventuell kvarskatt och att deklaration lämnas in i tid.

Andrahandsuthyrning

Vi administrerar andrahandsuthyrningar efter beslut av fastighetsägare.

Ekonomisk rådgivning

Vi erbjuder omfattande rådgivning i ekonomiska frågor.

Cirka 3000 papper per år förbrukas i en analog hantering av ekonomisk förvaltning. Digitalisering av den ekonomiska förvaltningen minskar pappersförbrukningen, och våra serverhallar drivs av vattenkraft. Med långsiktig ekonomisk förvaltning får ni dessutom förutsättningar att investera i hållbar teknik som laddstolpar till elbilar, solceller eller åtgärder för effektivare energianvändning. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan

Tjänster