Tornet – entreprenad med hög närvaro

Bostadsproduktionsbolaget Tornet bygger och förvaltar miljövänliga hyresfastigheter i södra och mellersta Sverige. Sedan 2012 har Riksbyggen ansvarat för drift- och skötselentreprenaden i 13 fastigheter från Stockholm i norr till Malmö i söder.

Dedikerade husvärdar

Riksbyggen är inte bara delägare i Tornet, vi delar även flera viktiga värderingar när det handlar om målsättningar för hållbarhet, långsiktighet och kvalitet. När Tornet letade efter en entreprenör som kunde ta hand om drift- samt inre och yttre skötsel, var det naturligt att vända sig till en expert på området – Riksbyggen.

Riksbyggens utmaning var att bli en tydlig och naturlig del av Tornet. Det löste Riksbyggen genom att erbjuda en dedikerad husvärd på varje objekt. Det är en person med stor lokal kännedom och förankring, som kan Tornets fastigheter utan och innan. Idag hanterar Riksbyggens husvärdar drift- och skötselentreprenaden i inte mindre än 633 lägenheter och garageplatser, fördelade på 13 fastigheter i Stockholm, Västerås, Helsingborg och Malmö.

Relationsförvaltning med hög servicegrad

Genom Riksbyggens husvärdar kan vi tillföra värde i form av personligare och effektivare service. Det leder även till djupare insikter och kunskap som gör att vi kan hjälpa Tornet att utveckla sina fastigheter för framtiden. Tornet är mycket nöjda med hur samarbetet har utvecklats vilket borgar för en gynnsam framtid tillsammans.

Kontakt

 
 
Marknadsområdeschef
Anders Tenggren
08-698 42 49
Mejla Anders Tenggren