Så lyckas du med skötseln av miljövänliga fastigheter

Tornet är ett bostadsproduktionsbolag som bygger och förvaltar miljövänliga hyresfastigheter. Och det är Riksbyggen som de lutar sig mot för drift samt inre och yttre fastighetsskötsel. – Vi delar samma värderingar när det gäller hållbarhet, långsiktighet och kvalitet, säger Monika Wintoft, förvaltningschef på Tornet.

Tornets affärsidé är att bygga, förvalta och förvärva attraktiva och miljövänliga hyresrätter. Monika Wintoft arbetar som förvaltningschef på bostadsproduktionsbolaget och hon berättar att de bygger efter en modell som innebär att de skapar energisnåla och miljövänliga bostäder som håller i längden. Riksbyggen har arbetat med Tornet sedan 2012 och de är även delägare i företaget.

– Vi valde Riksbyggen för drift samt inre och yttre fastighetsskötsel eftersom de är rikstäckande och för att de har både kunskap, kompetens och erbjuder god service. Vi arbetar efter ett koncept när vi bygger nytt och Riksbyggen applicerar våra värderingar i sitt arbete, säger Monika Wintoft.

Ta ett helhetsgrepp om förvaltningen

Idag hanterar Riksbyggens drift- och skötselentreprenaden i cirka 700 lägenheter och garageplatser, fördelade på 13 fastigheter i Stockholm, Västerås, Helsingborg och Malmö. När de fick uppdraget var målet att bli en tydlig och naturlig del av Tornet. Det löste de genom att erbjuda en husvärd för varje objekt med stor lokal kännedom och som kan Tornets fastigheter utan och innan.

– För att lyckas med skötseln av miljövänliga fastigheter så krävs det att man är med från början och tecknar längre avtal. Det är viktigt att personalen är utbildad och lär känna området och fastigheten. Det krävs även regelbunden tillsyn och att förvaltaren är med på alla besiktningar samt att det finns en bra dialog mellan ägare och förvaltare, säger Cipi Jugovic, kundansvarig på Riksbyggen.

Hon förklarar att genom deras husvärdar så kan de tillföra värde i form av mer personlig och effektiv service. Det leder i sin tur till djupare insikter och kunskap som gör att de kan hjälpa Tornet att utveckla sina fastigheter i framtiden.

– Det kostar att bygga upp en hållbar förvaltning från grunden på en miljöfastighet, men det är bara under en kort period. Ett miljövänligt hus lönar sig alltid för alla parter, även de boende. Driftkostnaden blir lägre på sikt, och det är såklart även positivt för miljön, säger Cipi Jugovic.

Monika Wintoft är nöjd med husvärdarnas och Riksbyggens arbete. Hon lyfter bland annat fram deras goda samarbete och att de alltid är tillgängliga.

– Riksbyggen har ett starkt servicetänk och de vill göra ett bra jobb ute på fastigheterna. De arbetar nära våra hyresgäster och vi känner oss trygga eftersom de känner oss – och våra hus, säger hon.

Läs mer om hur Riksbyggen arbetar med hållbarhet

Fakta

Riksbyggen grundades 1940 och är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare och förvaltar cirka 200 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter samt kommersiella och offentliga lokaler. Det innebär att mer än en halv miljon människor bor i bostäder som Riksbyggen tar hand om. Sammanlagt har Riksbyggen verksamhet på över 430 orter runt om i landet, från Trelleborg i syd till Karesuando i norr. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.