Långsiktigt hållbara lösningar för offentliga fastigheter

Vi erbjuder allt från daglig drift och skötsel till teknisk förvaltning, projektering och ombyggnationer.

En naturlig förvaltningspartner till offentliga fastigheter

Oavsett om det handlar om förskoleverksamhet, bibliotek eller kommunhus, så har offentliga fastigheter en gemensam nämnare. De är ofta relativt hårt utnyttjade med dagligt slitage som följd. För att behålla eller förbättra kvaliteten, funktionen och värdet av fastigheten krävs därför en noggrann planering av underhållet.

Ofta ändras verksamheten vilket gör att lokalerna, eller hela fastigheten, behöver anpassas och byggas om för att erbjuda rätt funktioner. Det ställer krav på flexibilitet i både planering och projektledning. Med Riksbyggens långa erfarenhet och omfattande kompetens inom förvaltning har vi möjlighet att erbjuda allt från daglig drift och skötsel till teknisk förvaltning. Vi erbjuder också projektering och ombyggnationer med långsiktigt hållbara lösningar. Vår rikstäckande organisation gör att vi kan erbjuda en enhetlig och samordnad förvaltning i hela landet.