Arvodesrekommendation för den som väljer att ta ett uppdrag

Att vara förtroendevald är i grunden en ideell arbetsinsats oavsett om du ingår i styrelsen, är revisor eller innehar det viktiga uppdraget valberedare. Arbetet, eller rättare sagt uppdraget är i viss mån tidskrävande men framförallt ansvarsfullt och det är på årsmötet som beslut sker om arvode till styrelseledamöter, revisorer och valberedare samt övriga funktioner som föreningen vill arvodera.

Det är på årsmötet som det fastställs hur stort arvodet ska vara för de som väljs

En tumregel är sålunda att har inte årsmötet fattat beslut om vilket arvode som ska utgå så finns det inte några pengar att fördela. Därför är det viktigt att fundera på hur arvodesförslaget som presenteras för de som kommer på årsmötet ska utformas. I Riksbyggens normalstadgar finns en särskild punkt på årsmötet för att hantera frågan om arvode. Arvodesrekommendationen är framtagen av Riksbyggens Centrala Samrådsgrupp. Skälet till att denna arvodesrekommendation finns är för att underlätta diskussioner inför och vid årsmötet till att fatta beslut. Det är dock viktigt att varje bostadsrättsförening fattar ett beslut utifrån föreningens specifika behov och förutsättningar. Arvodesrekommendationen justeras årligen.

Någon förening kanske har ett övernattningsrum som någon medlem har ansvar för och ska sköta bokning av och har ansvar för det, då behöver man på årsmötet fundera på om detta ska arvoderas också. Ett tips är alltså att i god tid innan årsmötet sätta sig ner och fundera på vilka funktioner finns i vår förening och vad kan vara lämpligt att arvodera.

Det är också viktigt att känna till att alla pengar som ska betalas ut i arvode kommer från de månadsavgifter som alla medlemmar är med och betalar in till föreningen, så ett väl avvägt arvode är viktigt.

Centrala Samrådsgruppens arvodesrekommendationer.

Har ni frågor så hör av er till er föreningssamordnare.