Canning – Strömstad

Riksbyggen vann i slutet av 2016 en markanvisningstävling i Strömstad och under våren 2017 påbörjades detaljplanearbetet ihop med kommunen.

Syftet med detaljplanen är att pröva ambitionerna av markanvisningstävlingen, vilket innebär att utreda platsens förutsättningar samt ta fram planhandlingar. Detaljplanen beräknas kunna vara antagen 2020. 

Området kommer bestå av bostadsrätter, hyresrätter och butik/kontorslokaler på första plan. CANNINGOMRÅDET i centrala Strömstad är vackert beläget med havet som omsluter i både väst och nord. Stadsdelen kommer kopplas till centrum och till Bojarkilen både visuellt och fysiskt med gång- och cykelbroar. Som boende i området njuter man av den ständiga närheten till havet direkt utanför lägenheten. De vackra promenadstråken längst kajerna, bad- och utsiktsplatserna på och runt Rödudden och platsbildningarna med olika karaktär i stadsdelen är något som både de boende, alla Strömstadsbor och besökande kan njuta av.

Förtur till bostadsrätterna!

Vill du öka din möjlighet att välja din drömbostad? Som medlem i Riksbyggen Förtur får du inbjudan till säljstart för de projekt som du anmält intresse för innan de erbjuds till allmänheten, och du har större chans att välja just den bostad som du vill ha. Läs mer om Riksbyggen Förtur här!