Bostäder i Stenungsund

CW Borgs Väg – Stenungsund

Riksbyggen vann i slutet av 2016 en markanvisningstävling i Stenungsund. Detaljplanearbetet med kommunen är ännu inte påbörjat pga utredningar kring godstrafiken, men startar förhoppningsvis under 2019.

Syftet med detaljplanen är att pröva ambitionerna av markanvisningstävlingen, vilket innebär att utreda platsens förutsättningar samt ta fram planhandlingar. Detaljplanen beräknas kunna vara antagen 2020/2021. När samrådshandlingar finns framtagna kommer hemsidan att uppdateras med mer information.

Innehåll i Riksbyggens tävlingsförslag:
-En Bonum bostadsrättsförening
-En Riksbyggen bostadsrättsförening

-Trygghetsboende (En kooperativ hyresrättsförening kommunen bildar ihop med Riksbyggen en förening där insatsen är låg för den boende, brukar vara 70+)
-Kontor längs med Göteborgsvägen (cirka 5 000 – 8 000 kvadratmeter BTA)
-Butiker i bottenplan mot Strandvägen

Förtur till bostadsrätterna!

Vill du öka din möjlighet att välja din drömbostad? Som medlem i Riksbyggen Förtur får du inbjudan till säljstart för de projekt som du anmält intresse för innan de erbjuds till allmänheten, och du har större chans att välja just den bostad som du vill ha. Läs mer om Riksbyggen Förtur här!