Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

BoSpar blir Förtur

Har du bosparat i Riksbyggen? Vi har från juni 2016 ersatt Riksbyggen BoSpar med ett förtursprogram med förenklad poängberäkning utan sparande.

Bospararnas sparmedel och intjänad ränta har betalats ut från 7 juni 2016. Tidigare bosparare som anmäler sig till det nya förtursprogrammet, tar automatiskt med sig alla de poäng man hittills har tjänat in i BoSpar. Tidigare bosparare som inte gör någonting får återbetalning av sparpengarna men förlorar sina sparpoäng om man inte aktivt väljer anmäla sig till Riksbyggen Förtur och därmed överföra intjänade till poäng till Riksbyggen Förtur. 

Sparmedlen och ränta återbetalas automatiskt till det konto som finns registrerat i Swedbanks kundregister.

Om kontouppgift saknas i Swedbanks register skickas ett utbetalningskort med posten. Omyndiga sparares sparpengar utbetalas alltid med utbetalningskort. Utbetalningskortet kan lösas in kostnadsfritt vid insättning på konto i den bank man har konto. Den kan också lösas in mot en avgift på 30 kronor på ICA, Coop, Hemköp, Willys, CityGross, Pressbyrån, 7-eleven, Direkten, Kassagirot, Statoil, Time, Apotek Hjärtat.

Anmälan till Riksbyggen Förtur

Läs mer om Riksbyggen Förtur och anmäl dig

Är du redan bosparare hos oss?

Förändringar i Riksbyggen BoSpar

Riksbyggen har ersatt BoSpar med ett förtursprogram med förenklad poängberäkning utan sparande. Skälet till slopande av sparkrav är att Riksbyggen BoSpar ekonomisk förening hade svårigheter att erbjuda Bospararna fortsatt bra ränta på sitt sparande. Bospararnas sparmedel och intjänad ränta betalas ut från 7 juni.

Läs mer

Köp av ny bostadsrätt förutsätter en viss kontantinsats. För de flesta är det därför viktigt att ha ett regelbundet sparande. Med den här förändringen är det möjligt för Riksbyggens tidigare bosparare att välja alternativ för sitt sparande som bättre passar hushållets förutsättning.

Riksbyggen BoSpar blir Riksbyggen Förtur 

Bosparare har kunnat börja samla poäng i Riksbyggen Förtur från den 4 juni  – utan att ha ett tidigare sparande hos Riksbyggen. Alla tidigare bosparare har erbjudits att flytta över till Riksbyggen Förtur och därmed behålla de poäng som ditills har tjänats in.

Poängberäkning i Förtursprogrammet räknas från registreringsdatum. Tidigare bosparare som registrerar sig i Riksbyggen Förtur tar automatiskt med sig tidigare intjänade bosparpoäng.

Logga in på ditt BoSparkonto

Logga in på BoSpar. Efter att pengarna är utbetalade kan man inte längre logga in på sitt bosparkonto. 

Aktuell ränta

Från och med 2016-06-01 är räntan på dina sparade pengar 0 procent. 

 

Frågor och svar om förändringen i BoSpar 

Riksbyggen BoSpar ändras till Riksbyggen Förtur

 • Varför ska man vara med i Riksbyggen Förtur?

  Riksbyggen Förtur är en möjlighet för dig som vill se och välja lägenhet i vår nyproduktion i bostadsrätts- och äganderättsprojekt innan de finns tillgängliga för allmänheten.

Fler frågor och svar
 • Vad innebär det att BoSpar blir Förtur?

  Riksbyggen har ersatt BoSpar med ett förtursprogram med förenklad poängberäkning utan sparande.

 • Varför skedde förändringen?

  Riksbyggen BoSpar ekonomisk förening hade svårighet att erbjuda Bospararna  bra ränta på sitt sparande.

 • Jag bosparar idag, varför ska jag bli medlem i Riksbyggen Förtur?

  Om du även i fortsättningen vill få förtur vid säljstarter av Riksbyggens lägenheter i bostadsrätts- och äganderättsprojekt ska du bli medlem i Riksbyggen förtur. Du behåller alla poäng som du hittills har tjänat in och fortsätter att tjäna in nya poäng.

 • När kan jag gå med i Riksbyggen Förtur?

  Nuvarande bosparare har kunnat registrera sig från och med 4 juni 2016. 

  Registrera dig nu till Riksbyggen Förtur.

 

 

Vad händer nu?

 • Vad händer med mina pengar?

  Dina insatta pengar återbetalas till dig.

Fler frågor och svar
 • Hur betalas mina pengar ut?

  Dina sparpengar och ränta återbetalas automatiskt till det konto som finns registrerat i Swedbanks kundregister.

  Om kontouppgift saknas i Swedbanks register skickas ett utbetalningskort med posten. Omyndiga sparares sparpengar utbetalas alltid med utbetalningskort. Utbetalningskortet kan antingen lösas in kostnadsfritt vid insättning på konto, hos Swedbank eller Sparbankens bankkontor eller mot en avgift på 30 kronor på ICA, Coop, Hemköp, Willys, CityGross, Pressbyrån, 7-eleven, Direkten, Kassagirot, Statoil, Time, Apotek Hjärtat.

 • Vad händer med mina poäng?

  Om du väljer att gå med i Riksbyggen Förtur tar du med dig alla dina ihopsamlade bosparpoäng till det nya förtursprogrammet.

 • Jag sparar åt någon annan, vad gör jag nu?

  Om BoSpar kontot står i ditt namn och du har haft för avsikt att spara åt någon annan kan du fram till 2016-09-30 överföra sparpoängen till den personen enligt BoSpars regler för överlåtelse av poäng. Om du har mer än ett bosparkonto, kan du själv endast tillgodogöra dig poängen från ett av kontona. Poäng från övriga konton kan du överlåta till någon/några andra.

 • Vad händer om jag inte gör någonting?

  Dina sparpengar kommer att återbetalas men du förlorar dina sparpoäng om du inte aktivt väljer att överföra dessa till poäng till Riksbyggen Förtur.

 • Måste jag göra något om jag inte vill gå med i Riksbyggen Förtur?

  Nej! Dina sparpengar kommer att återbetalas men du förlorar dina sparpoäng om du inte aktivt väljer att överföra dessa till poäng till Riksbyggen Förtur

 • Vad är nästa steg för mig som kund?

  Från och med den 4 juni 2016 kan nuvarande bosparare registrera sig.

 • Vad skiljer Riksbyggen BoSpar mot Riksbyggen Förtur?

  Det tidigare kravet om sparande i BoSpar är borttaget. I övrigt är det väldigt lika. Du kan tjäna in ungefär lika många poäng per år, din förtur till nyproducerade bostadsrättslägenheter fungerar som tidigare.

 • Vad händer med inbetalad årsavgift?

  Om du tidigare har varit medlem i BoSpar samt fått årsavgiften dragen från ditt konto i mars 2016 och väljer att bli medlem i Riksbyggen Förtur får du tillgodoräkna dig erlagd årsavgift för innevarande år och att årsavgift i Riksbyggen Förtur först därefter behöver erläggas.
  Du får alltså tillgodoräkna dig redan inbetald årsavgift. Dina poäng flyttas automatiskt över till Riksbyggen Förtur.
  Om du väljer att inte bli medlem i Riksbyggen Förtur får du inte återbetalning av årsavgiften. Ditt poängsaldo kommer att nollställas efter årsskiftet 2016-12-31.

 • Avslutas mitt autogiro?

  Ja. Du behöver inte göra något för att avsluta autogirouppdraget, det gör BoSpar åt dig.

 

Riksbyggen Förtur

 • Varför ska man vara med i Riksbyggen Förtur?

  Riksbyggen Förtur är en möjlighet för dig som vill se och välja lägenhet i vår nyproduktion i bostadsrätts- och äganderätt innan de finns tillgängliga för allmänheten.
Fler frågor och svar
 • Får jag förtur till bostäder var som helst i landet?       

  Ja, du har möjlighet till Förtur till Riksbyggens alla bostadsrätts- och äganderättsprojekt, men du måste själv anmäla ditt intresse till de projekt du är intresserad av för att få förtur vid säljstart.

 • Hur kommer jag igång med Riksbyggen Förtur?

  Om du vill vara med i Riksbyggen Förtur anmäler du dig här. Bosparare har kunnat anmäla sig sedan 4 juni. 

 • Vad är kostnaden för att vara med i Riksbyggen Förtur?

  Årsavgiften är 200 kronor per medlem och räknas 12 månader från inträdesmånaden. Du som betalat årsavgift i BoSpar för 2016 och går med i Riksbyggen Förtur behöver inte betala årsavgift i Riksbyggen Förtur för 2016. 

 • Kan jag betala via autogiro i Riksbyggen Förtur?         

  För närvarande har vi inte autogiro. Vi undersöker möjligheten att erbjuda en sådan lösning för återkommande betalningar.

 • Hur fungerar det att ge bort medlemskap i Riksbyggen Förtur?

  Du kan öppna ett förturskonto åt valfri person, förutsatt att denne inte har ett förturskonto sedan tidigare. Säkerställ dock att den du öppnar konto åt godkänner detta.

 • Finns det någon åldersgräns?

  Det finns ingen åldersgräns för att bli medlem i Riksbyggen Förtur.

 • Vad får jag poäng för?

  I Riksbyggen Förtur erhåller du poäng för varje vecka som du är medlem/ansluten. Detta poängsaldo ackumuleras hela tiden och din totala poäng ökar med tiden, till dess att du använder dem vid köp av bostad.

 • Måste jag betala årsavgift för att behålla mina poäng?

  Alla som är medlemmar i Riksbyggen Förtur betalar en årsavgift om 200 kr. Det ger dig poäng för varje vecka du är medlem. En förutsättning för medlemskapet är att du betalar årsavgiften. 
  För dig som är medlem kommer du i god tid att få en avisering om årsavgiften. Om du inte vill fortsätta ditt medlemskap, måste du anmäla ditt utträde varefter ditt medlemskap upphör. Intjänade poäng försvinner då i samband med avslutandet av medlemskapet.
  Om du som medlem i Riksbyggens Förtur vill avsluta ditt medlemskap tidigare, kan du göra detta, dock kommer inbetald årsavgift ej att återbetalas.

 • Hur beräknas poäng?

  Riksbyggen Förtur beräknar poäng efter den tid du är medlem. För varje vecka du är medlem får du ett poäng.

 • När och hur använder jag mina poäng?           

  När du är intresserad av en bostad i något av våra bostadsrätts- och äganderättsprojekt, så anmäler du ditt intresse för just det projektet. I samband med att vi skall starta försäljningen kommer samtliga Förtursmedlemmar som anmält intresse att rangordnas efter hur mycket poäng som respektive Förtursmedlem har. Den som har högst antal poäng i projektets intressentkö, kommer att få erbjudande om att välja först, den som har näst högst poäng väljer därefter sin och så vidare. När du bestämt dig för den bostaden som du vill köpa och tecknar ett förhandsavtal med oss, reduceras din poäng till noll. Du kan självklart vara kvar som förtursmedlem och fortsätta spara poäng till nästa bostad.
  Det fungerar på precis samma sätt som för bosparare tidigare. Rutinen för att använda poäng vid köp av bostad förändras inte.

 • När använder jag poängen?

  Som Förtursmedlem kan du när som helst anmäla dig till ett specifikt projekt som du är intresserad av att köpa bostad i. Då kommer en lista att upprättas med alla de Förtursmedlemmar som anmält sitt intresse. Intressenterna rangordnas utifrån det totala antalet poäng som respektive medlem har. Så dina poäng används för rangordning i det projektet som du anmält intresse för. 

 • Får jag överlåta eller slå ihop poäng?

  För bosparare  var det under en övergångsperiod möjligt att överlåta konto och poäng enligt Bospar regler fram till och med 2016-09-30. Det var inte möjligt att slå ihop poäng eller konton.

 • Hur kollar jag mitt poängsaldo?

  De BoSparare som har gått över till Riksbyggen Förtur kan logga in på kundwebben för att se poängsaldot. Bosparare som inte har hämtat ut sitt sparkapital kan ringa till Riksbyggen Förturs kundtjänst 020-45 45 45 eller skicka epost till fortur@riksbyggen.se.

 • Får jag årsbesked?        

  Ja, alla tidigare Bosparare får ett årsbesked för 2016 i början av 2017.

 

Föreningen Bosparande i Riksbyggen

Beslut om upplösning av Föreningen Bosparande i Riksbyggen fattades på extrastämma den 28 april 2016 och ordinarie stämma den 16 maj 2016. Nuvarande bosparare fick kallelse till båda stämmorna. Föreningen kommer att finnas kvar under en avvecklingsfas. 

Kontakta oss

Ring oss på 020-45 45 45 eller e-posta BoSpar.