Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Lagar och regler

För dig i bostadsrätt

Varje bostadsrättsförening har en uppsättning stadgar som ska följas av alla bostadsrättshavare i föreningen. Stadgarna antas av medlemmarna i föreningen vid den konstituerande stämman och är de grundläggande bestämmelser som ska gälla i bostadsrättsföreningen.

Det som måste finnas med i stadgarna finns specificerat i Bostadsrättslagen. Utöver stadgarna finns en rad lagar och regler som samtliga bostadsrättsföreningar och boende måste följa. De lagar som en bostadsrättsförening berörs mest av är Bostadsrättslagen och  Lagen om ekonomiska föreningar.

Det kan även hända att din förening har en egen uppsättning regler gällande just er förening.

För dig i hyresrätt

Hyresrätt kallas den upplåtelseform av en bostad eller lokal där en hyresgäst varaktigt hyr bostaden eller lokalen av en hyresvärd. Ett flerfamiljshus med lägenheter som upplåts genom hyresrätt kallas hyreshus.  

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Nämnden fattar beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. 

Hyreslagen är en lag som reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den hyrande, ibland omnämns den i samband med lägenhetsuthyrning. Hyreslagen ingår i Jordabalken, kapitel 12.

Läs mer om Riksbyggens hyresrätter.

Vad är fastighetsförvaltning?

I praktiken handlar fastighetsförvaltning om att ta hand om en fastighet så att den mår bra och fungerar som den ska. Det kan handla om alltifrån fastighetsservice, drift och skötsel av fastigheten till ekonomisk förvaltning och ombyggnationer. 

Förvaltning för bostadsrättsföreningar