Internationell samverkan

En av Riksbyggens uppgifter är att samarbeta med och stödja internationell kooperation. Vi är medlemmar i internationella organisationer samt har tillsammans med HSB och norska NBBL en person på plats i Bryssel.

På plats i Bryssel

Många av de beslut som fattas i EU berör de företag som bygger eller förvaltar bostäder i Sverige. Tillsammans med HSB och norska NBBL har vi därför en person projektanställd på halvtid  i Bryssel - Tore Johannesen. I hans uppdrag ingår att bevaka frågor inom:

  • Energi/miljö
  • Finansieringsfrågor
  • Bostadssociala frågor
  • Standardisering
  • Konkurrens
  • Upphandling.

Tore Johannesen bevakar frågor som berör Riksbyggen nere i Bryssel.

 

 

 

Läs en intervju med Tore Johannessen om bostadspolitiken i EU.

 

Webbplatser att besöka

2014-11-25

Mina besökta

Objekt

Projekt