Kooperation - vinst är medel och inte ett mål

Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna.

Det finns sju kooperativa principer som gäller som riktlinjer för kooperationen som helhet och för enskilda kooperativ för att omsätta sina värderingar i handlingar. Principerna är antagna av Internationella kooperativa alliansen (IKA). I Sverige så används vanligen den juridiska formen ekonomisk förening när man driver kooperativa företag.

Riksbyggen är en ekonomisk förening. De kooperativa värderingarna om samverkan, långsiktighet och samhällsansvar är Riksbyggens grundfundament och har följt oss hela vägen sedan starten 1940. Det innebär att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv.

Några fördelar med kooperativ företagsform

  • Demokratisk medlemskontroll – Medlemmarna styr verksamheten och deltar aktivt i beslutsfattandet.
  • Långsiktighet – Det är lättare att göra långsiktiga investeringar då vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport.
  • Kundnära - Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan
  • Medlemsnytta i fokus - Målet är inte att maximera vinsten utan att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar
  • All vinst går tillbaka till medlemmarna – Kooperativa företag måste som alla företag vara lönsamma. Men all vår vinst går tillbaka till medlemmarna i form av utdelning på andelskapital och återbäring på köpta tjänster

En kort film om Riksbyggens kooperativa värdegrund


När vi fick en bra utdelning på våra andelar i Riksbyggen bestämde vi oss för att lägga pengarna på att göra uteplatsen mer tillgänglig och trevlig för alla,

/ Bertil Ståhl, ordförande i Bostadsrättsföreningen Helsingborgshus 18.

KOOPERATION PÅ WIKIPEDIA

Kooperation betyder samarbete och är en kombination av demokrati och affärsutveckling med socialt ansvarstagande.

Läs mer om kooperation och Rochdaleprinciperna på Wikipedia.

2015-11-30