Kooperation - vinst är medel och inte ett mål

Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat.

De kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap är Riksbyggens grundfundament och har följt oss hela vägen sedan starten 1940. Det innebär att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv.

Vi har även ett stort engagemang i miljöfrågor och värdigt boende i andra länder - bland annat i samarbete med We Effect (f.d. Kooperation Utan Gränser).

Sedan 2005 tillämpar Riksbyggen en klassisk kooperativ princip – återbäring om verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott.

Några fördelar med kooperativ företagsform

  • Varje medlem har en röst oavsett satsat kapital.
  • Lättare att göra långsiktiga investeringar i och med att vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport.
  • Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan
  • Målet med vår lönsamhet är en bra verksamhet för våra medlemmar
  • Utdelning på andelskapital
  • Återbäring - vilket innebär att man får pengar tillbaka på köpta förvaltningstjänster från Riksbyggen.

En kort film om Riksbyggens kooperativa värdegrund


När vi fick en bra utdelning på våra andelar i Riksbyggen bestämde vi oss för att lägga pengarna på att göra uteplatsen mer tillgänglig och trevlig för alla,

/ Bertil Ståhl, ordförande i Bostadsrättsföreningen Helsingborgshus 18.

KOOPERATION PÅ WIKIPEDIA

Kooperation betyder samarbete och är en kombination av demokrati och affärsutveckling med socialt ansvarstagande.

Läs mer om kooperation och Rochdaleprinciperna på Wikipedia.

2014-12-19